Wat is het Enneagram

Het Enneagram is een typologie gebaseerd op negen motivaties, zich uitend in onbewuste dwangmatige reactiepatronen van denken, voelen en gedrag (Voorend & Van Haaster). Het geeft een exact en diepgaand inzicht in onze persoonlijkheidsstructuren en motivaties van ons gedrag. Het enneagram onderscheidt negen persoonlijkheidstypen. Elk enneagramtype wordt gekenmerkt door specifieke gedachten, emoties en bijbehorende gedragingen. Ondanks dat ieder mens uniek is, blijkt dat elk mens zich in meer of mindere mate herkent in een van de negen persoonlijkheidstyperingen.

Enneagram, uiterst effectief voor persoonlijke groei
Omdat het enneagram zo nauwkeurig de valkuilen en kwaliteiten van ieder type mens aangeeft, is het een uiterst effectief model voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onszelf en de ander leren begrijpen is de start van ons persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces. Met het enneagram leren we onszelf diepgaand kennen en zien we hoe we ons contact en onze communicatie met anderen kunnen verbeteren.

Kennis van het enneagram = inzicht in jezelf en anderen 
De kennis van het enneagram geeft inzicht in onszelf en in de karakters van anderen, wat onze persoonlijke effectiviteit vergroot. We zijn hierdoor in staat om meer begrip op te brengen voor onszelf en de eigenaardigheden van anderen. Dat maakt ons milder. Ook kunnen we ieders kwaliteiten beter herkennen waardoor samenwerken makkelijker wordt. We begrijpen hoe anderen een situatie interpreteren, informatie verwerken en waarom sommigen zich meer en anderen zich minder laten zien. We leren om beter aan te sluiten bij andermans drijfveren en gevoeligheden.

Enneagram als instrument voor effectieve samenwerking
Het enneagram geeft ons een breder perspectief op wat er gebeurt in de interacties tussen mensen. Dit bewustzijn geeft een helder kader voor analyse wanneer mensen elkaar verkeerd verstaan of conflicten hebben. Dat kader kunnen we ook goed gebruiken bij het samenstellen van teams, het aansturen of coachen van mensen en in (het begeleiden van) partnerrelaties. Kennis van het enneagram leidt kortom tot effectievere samenwerking en meer resultaat.

Over Enneagramsite

Bekijk de volgende video over de enneagramsite.nl en het Handboek Enneagramtype-interview:

 

E learning enneagram

De online cursus ‘Enneagram’ bied je diepgaande kennis over de negen verschillende enneagramtypen en de eigenschappen en het gedrag wat daarbij hoort. In de cursus zijn voor elk enneagramtype interviews opgenomen met drie mensen van hetzelfde enneagramtype. Elly Voorend spreekt met hen over hoe zij met de typespecifieke thema’s omgaan in hun leven. Daarnaast geeft de e-learning veel informatie over de verschillende enneagramtypen

De cursus is verkrijgbaar in onze webwinkel, kijk op enneagram e-learning