Ethiek in je relatie

6 oktober 2020

Hoe hebben jij en je partner de huishoudelijke taken verdeeld? En voelt dat nog steeds goed voor jou? Is de emotionele balans in evenwicht? Of is het tijd voor een goed gesprek?
De een kookt elke dag en de ander houdt het huis schoon. De een strijkt en de ander doet de tuin en afvalbakken. Welke onderlinge verdeling heb jij gemaakt in je relatie? Wat accepteer je wel en wat niet. En wat maakt dat je voor deze verdeling kiest?
Hoe spelen de 5 ethische basisprincipes uit de TA ethische code ook in relaties?

Wat is ethiek

Ethiek is de kritische reflectie op de bestaande moraal. De moraal zijn de geschreven en ongeschreven regels, wetten en gewoonten die we hanteren in de omgang met anderen. Geschreven en ongeschreven regels die we hebben meegekregen vanuit ons gezin van herkomst, de familie, cultuur of religie waarmee we zijn opgegroeid.
Dat maakt dat het ene echtpaar kiest voor een traditionele verdeling van de taken: de een draagt zorg voor het huishouden en de kinderen en de ander voor het inkomen, terwijl andere stellen deze taken gelijk verdelen.

Ethische code

De internationale TA organisaties (ITAA en EATA) hanteren een ethische code die is gebaseerd op de universele rechten van de mens. In deze ethische code worden 5 basisprincipes onderscheiden:

  1. Respect
  2. Empowerment
  3. Protectie
  4. Verantwoordelijkheid
  5. Betrokkenheid in relaties

Deze code is van toepassing voor mensen die professioneel met TA werken. Deze basisprincipes kan je echter ook toepassen op in het dagelijks leven. Onderstaand volgt de vertaalslag.

Respect

is bijvoorbeeld dat je je partner probeert te begrijpen, ook als dat maakt dat je in een lastig gesprek terecht komt. En dat je vanuit een gelijkwaardige houding op je partner reageert.

Empowerment

is jezelf van kracht voorzien als je problemen in je relatie ervaart. Bijvoorbeeld door hierover te lezen en er dan met elkaar over te praten, of een gesprek aangaan met een derde (bijvoorbeeld een relatiecoach) erbij.

Protectie

betekent dat je zorg hebt voor jezelf, je partner en kinderen. Bijvoorbeeld door gezond te eten en te drinken, voldoende te sporten of te bewegen of niet zelf op grote hoogte aan je huis klussen als dat gevaarlijk is en je er voor elkaar bent ter bescherming.

Verantwoordelijkheid

is je afspraken nakomen die je onderling met elkaar maakt. Je verantwoordelijk voelen voor de huiselijke taken, de zorg voor naasten, maar ook voor de organisatie van uitjes of andere ontspanningsmomenten.

Betrokkenheid in relaties

betekent aandacht voor de mensen om je heen. Dat je aandacht hebt voor anderen. Rekening houden met elkaar of met de buren en bijvoorbeeld niet te hard praten als je in de tuin zit of de muziek wat zachter zetten als je weet dat de buurman de volgende dag weer vroeg op moet.

Ethische reflectie in je relatie

Ethische reflectie betekent dat je kunt uitleggen waarom je doet wat je doet in je relatie en daar ook met je partner het gesprek over aangaan (het initiatief nemen daartoe valt onder respect). Vragen die je elkaar dan kunt stellen zijn: Hoe doen jij en ik het op deze 5 ethische basisprincipes? Wat is er ingesleten zonder dat we het daar over hebben gehad? Vinden we dat allebei nog steeds oké. Ethische reflectie gaat niet over goed of fout maar over je afwegingen.

Piet van Haaster, MSc TSTA