‘Ik wil een doel halen, maar wil ik het nou echt?’ Een NLP-concept

8 oktober 2013

De logische niveaus van NLP

Als we een doel willen bereiken gaat dat stukken makkelijker als we het echt willen. Maar wanneer willen we iets echt? Om dit te onderzoeken werken we in NLP met de neurologische niveaus, een model waarbij Robert Dilts de logische niveaus van Bateson koppelt aan het zenuwstelsel. Dilts maakt onderscheid in 6 neurologische niveaus, van laag naar hoog: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuiging, identiteit en spiritualiteit (missie). Het neurologische niveau dat gemobiliseerd wordt als een persoon wordt uitgedaagd op het niveau van zijn missie en identiteit, is veel dieper dan het niveau dat nodig is wanneer je bijvoorbeeld je hand beweegt of kijkt om iets te zien. Om de omgeving te kunnen ervaren hoeft iemand alleen passief zijn zintuigen (horen, zien enz…) aan te passen. Wanneer je actie wilt ondernemen moet je meer van je zenuwstelsel mobiliseren om dat voor elkaar te krijgen. Hoe hoger het niveau, hoe meer moeite hiervoor moet worden gedaan.

De bron van persoonlijke problemen ligt doorgaans op een hoger logisch niveau, bijvoorbeeld op overtuiging- of identiteitsniveau en soms op spiritueel niveau. Mensen zouden anders simpelweg iets hoeven aan te leren en klaar zijn we. Maar zo werkt het doorgaans niet. Onze problemen zijn vaak gelegen is in een dieperliggende overtuiging of op identiteitsniveau ‘wie ben ik’, en soms op het niveau van de zingeving, ‘van waar uit leef ik?’ ‘Waartoe ben ik hier?’ (spiritualiteit). Met de logische niveaus maak je deze vragen concreet en ervaarbaar.

De logische niveaus zijn ook op organisaties van toepassing. In welke omgeving de organisatie werkt, wat ze doen en wat ze kunnen is vaak wel benoembaar. Ook de visie en missie staat op papier. Om de organisatiemissie te bereiken is het van belang dat de organisatie congruent is op alle logische niveaus. Het gaat dan om vragen zoals: waar gelooft het bedrijf in? Welke overtuigingen leven er in de organisatie over zichzelf en andere organisaties? Door te zoeken naar deze antwoorden zien we vaak dat de missie scherper en organisatiedoelen makkelijker worden behaald.

In onze training ‘De kracht van NLP’ leer je hier meer over.

 

Piet van Haaster
Corael Opleidingen