Integratief coachen

3 september 2013

Piet behaalde onlangs in Oslo het internationale examen in de Transactionele Analyse (TA). We zijn zeer blij met dit resultaat! TA is voor ons een belangrijke psychologische stroming: de concepten zijn een onmisbare tool om te duiden wat er gebeurt in communicatie. Toch heeft elke stroming ook zijn beperkingen. Daarom werken wij integratief: naast TA gebruiken we het Enneagram (voor inzicht in diepere drijfveren en de persoonlijkheidsstructuur), NLP (methodieken voor verandering) en Familieopstellingen (voor inzicht in de dynamiek van het systeem van herkomst). Door de vier stromingen te integreren vullen ze elkaar aan tot een compleet geheel. We noemen dit integratief coachen.
Zoals bijvoorbeeld bij Anja (34): getrouwd, twee kinderen en werkzaam als consulent sociale zaken bij een gemeente. Zij liep vast op haar werk, voelde zich onzeker, had een slecht contact met haar leidinggevende door wie zij zich niet gezien en gehoord voelde, kwam vaak in tijdnood en had regelmatig last van hoofdpijn. Anja doorliep bij ons in acht sessies de vier stromingen.
Transactionele Analyse gaf Anja inzicht in hoe ze het anderen naar de zin wilde maken zoals ze vroeger deed voor haar moeder. Ze gaf hierdoor op haar werk slecht haar grenzen aan, nam taken op zich die niet nodig waren en nodigde anderen uit achterover te leunen. Dat maakte haar boos, maar ze durfde daar niets van te zeggen waardoor anderen haar niet werkelijk zagen. Dat gaf haar de bevestiging niet serieus genomen te worden in het leven en ze voelde zich toenemend slachto¬ er. Anja leerde hoe ze uit het (TA)Spel kon stappen. Ze ontdekte dat ze haar moeder op haar leidinggevende projecteerde, wat haar inzicht gaf in soortgelijke situaties in het verleden met o.a. leidinggevenden. Het Enneagram gaf Anja inzicht in de oorsprong van haar angst en onzekerheid, haar behoefte aan veiligheid en onstuitbare drang om alles heel precies te doen. Met oefeningen uit NLP ontdekte Anja welke overtuigingen, gedragingen en gevoelens van haar en welke van haar moeder waren en leerde zij dit te onderscheiden. Een familieopstelling ten slotte gaf haar inzicht in hoe haar moeder er alleen voor stond en er daarom niet kon zijn voor haar dochter. Dit maakte Anja mild waardoor veranderingen in haar overtuigingen verankering vonden.