Verschil tussen onze masterpractitioner opleidingen

We krijgen regelmatig vragen over onze vervolgopleidingen. We hebben er twee: de Masterpractitioner opleiding Counseling en Coaching en de Masterpractitioner opleiding Transactionele Analyse. Wat is nu het verschil tussen deze twee?

Om te beginnen zijn deze vervolgopleidingen voor mensen die de tweejarige opleiding hebben gevolgd of een vergelijkbare opleiding elders. Als vergelijkbare opleiding zien we een of meerdere opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die je bij andere instituten hebt gevolgd. Bijvoorbeeld een NLP opleiding, TA opleiding bij andere instituten of opleidingen op het gebied van Familieopstellingen, coaching, enz.. Het gaat om opleidingen waarin je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling (script) hebt gewerkt waardoor je gewend bent om op jezelf te reflecteren in een groep.
In een vrijblijvend telefonisch, online of fysiek gesprek onderzoeken we samen wat je hebt gedaan en wat jouw wensen en mogelijkheden zijn.
Soms kan je zo meedoen, soms vragen we je nog een of enkele aanvullende trainingen te volgen om de theorie voldoende te kunnen begrijpen en een goede aansluiting te krijgen met de groep. Hiermee kan je het maximale uit jouw opleiding halen.

Verschil Masterpractitioner opleiding Counseling en Coaching & Masterpractitioner opleiding Transactionele Analyse

In de Masterpractitioner opleiding Counseling en Coaching leer je op een professionele manier mensen te coachen, te begeleiden of aan te sturen en hoe je gevoelens die je ervaart in een gesprek kan inzetten voor doelgerichte verandering (relationele TA).
De focus ligt op het professioneel leren coachen van de negen verschillende enneagrampersoonlijkheden. We behandelen uitgebreid de negen enneagramtypen en hoe je in coaching hiermee kunt werken. Het gaat dan om kernissues en typespecifieke interventies.
Tevens behandelen we de belangrijkste TA theorieën die voor het coachvak relevant zijn zoals bijvoorbeeld contracten, de dramadriehoek, Spelen, egotoestanden, intimiteit en overdracht. We gebruiken in deze opleiding veel TA taal, maar het accent ligt op de toepassing daarvan en minder op de TA theorieën zelf. Dat maakt dat je bekend moet zijn met TA en dus minimaal de tweedaagse introductie TA 101 moet hebben gedaan.
Omdat we in deze opleiding direct de diepte in gaan met het enneagram, is er geen ruimte voor de deelnemers om uit te zoeken in welk type ze zichzelf herkennen. Dus is het van belang dat je je eigen enneagramtype kent en je typespecifieke enneagramscript hebt onderzocht en daarop kunt reflecteren. Een enneagram typeinterview kan aanbevolen worden.

Ook als je geen coachwerk doet zijn de kennis en inzichten die je leert in deze opleiding heel praktisch toepasbaar in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in contact met je collega’s op het werk, als leidinggevende om te weten wat je beter wel of niet kunt doen om effectiever met elkaar om te gaan of in je familie- of vriendengroep. Het is dan ook een vervolg op je persoonlijke én op je professionele ontwikkeling. De verdieping in de verschillende ontwikkelingsniveaus per type en hoe dit het gedrag van een Enneagramtype bepaalt, is tevens buitengewoon waardevol om de ander beter te begrijpen.

De Masterpractitioner opleiding Transactionele Analyse is gericht op mensen die zich professioneel verder willen ontwikkelen in de Transactionele Analyse en meer grip willen krijgen op wat er bewust en onbewust gecommuniceerd wordt. In deze opleiding verdiep je je kennis van de Transactionele Analyse en je ontwikkelt je vaardigheden om sneller de onderlaag in communicatie te zien en verborgen boodschappen te traceren. Je krijgt een helder theoretisch kader van waaruit je interpersoonlijke en groepsdynamische processen beter kunt begrijpen en hanteren in begeleidingswerk, groepen en in je persoonlijke leven.
Veel theorieën uit de basisopleidingen komen terug maar dan een stuk uitgebreider.
Omdat we ook veel oefeningen aanbieden wordt dit door mensen ervaren als een vervolg op hun persoonlijke én op hun professionele ontwikkeling.

Wie volgen deze opleidingen?

Dat is een brede doelgroep. De Masterpractitioner opleiding counseling en coaching wordt onder andere gevolgd door begeleiders, mensen die begeleidingswerk willen gaan doen of zij die geïnteresseerd zijn in het enneagram en het diepgaander wil leren kennen of mensen die de kennis van het enneagram willen gaan gebruiken als manager, in het onderwijs, als trainer enz… Ook wordt deze opleiding gevolgd door mensen die die zich persoonlijk verder willen ontwikkelen.

De Masterpractitioner opleiding Transactionele Analyse wordt gevolgd door mensen die met mensen werken in allerlei rollen en beter willen begrijpen wat er in communicatie gebeurt, zoals managers, onderwijsprofessionals en begeleiders, of door mensen die zich daarin verder willen ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je meer weten, maak gerust vrijblijvend een (telefonische) afspraak met een van de trainers voor meer informatie of om je vragen te bespreken.