Opleiding Masteropleiding Counseling & Coaching | Enneagram en TA

Counseling, coaching en begeleiding met Enneagram en Transactionele Analyse

Corael Opleidingen certificaat counselor coachZoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen die met de meeste begeleidingsprocessen gepaard gaan? Met het Enneagram haal je snel de kern van het probleem naar boven in je rol als coach, begeleider of manager en met TA ontwikkel je jezelf als een professionele counselor, coach en begeleider.

In deze éénjarige ervaringsgerichte en erkende masteropleiding Counseling & Coaching met Enneagram en TA:
– Leer je elk Enneagramtype grondig kennen.
– Je leert concrete interventies voor elk Enneagramtype toe te passen in je begeleidingswerk.
– Je krijgt inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypen vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-V).
– Je leert op een professionele manier het vak van counselor, coach en begeleider.
– Je leert met Transactionele Analyse patronen doorbreken en gericht veranderingswerk te begeleiden.

“ik heb geleerd mijn eigen patronen in mijn begeleidingswerk los te laten
 en merk dat ik nu veel effectiever mensen kan begeleiden!”

Doel

Het doel van de masteropleiding is deelnemers met het Enneagram een diepgaande kennis van de persoonlijkheid te bieden en met behulp van TA theorie en technieken concrete handvatten om mensen te begeleiden. Je leert bij elk Enneagramtype welke specifieke interventies je kunt toepassen in begeleiding.
Uit onze ervaring is gebleken dat deze opleiding ook zeer aanvullend is voor wie al een opleiding voor counseling of coaching heeft gedaan. In een intake gesprek onderzoeken we dan met elkaar of er overlap is.

Voor iedereen die een praktische en ervaringsgerichte opleiding zoekt en op een professioneel en diepgaand niveau stagnerende begeleidingsprocessen wil leren doorbreken en mensen begeleiden, coachen of managen vanuit de kennis van het Enneagram en Transactionele Analyse.

Inhoud

In deze masteropleiding behandelen we de negen Enneagramtypen en de verschillende psychopathologieën die elk type kan ontwikkelen op psychologisch ongezond niveau. Voor elk Enneagramtype worden concrete interventies behandeld voor veranderingswerk in begeleiding.

De ingang van de psychopathologie wordt gebruikt om vanuit een breder perspectief naar de Enneagramtypologieën te kijken. Met de kennis van de psychopathologie leer je de vervormingen van de Enneagramtypen kennen. De gezonde, gemiddelde en ongezonde (pathologische) aspecten van alle negen Enneagramtypen komen aan de orde. Je leert hiermee ‘ziekte’ van ‘gezondheid’ te onderscheiden.

Met methoden uit de Transactionele Analyse leer je doelgericht te werken en minder snel ‘mee te gaan’ met de zijwegen van de weerstand. We besteden veel aandacht aan het vak van counselor, coach en begeleider.

In de brochure is een uitgebreid overzicht opgenomen van de onderwerpen die worden behandeld.

Werkwijze

In deze opleiding wordt, naast je professionele functioneren, ook aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen die direct toepasbaar zijn in je werk of counselings- en coachingspraktijk. Je kunt het geleerde direct integreren in je persoonlijk leven. Met iedere deelnemer maken we een leercontract. Hierin spreken we onder andere af welke persoonlijke en professionele doelen de deelnemer met de opleiding wil realiseren en welke inzet de deelnemer daarvoor levert.

Intervisie

Om de ervaringen tijdens de opleiding te integreren zijn momenten van reflectie en oefening noodzakelijk. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat zij tussen de blokken deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 16 cursusdagen (8 blokken van 2 dagen) en tussen ieder blok een intervisiebijeenkomst. De totale studiebelasting voor de lessen, intervisie en huiswerkopdrachten bedraagt voor deze opleiding 180 uur.

Certificering

De opleidingsuren zijn erkend door de International Transactional Analysis Asssociation (ITAA) en de European Association for Transactional Analysis (EATA). Voor de opleiding krijg je 90 uur aan erkende TA opleidingsuren en 4 uur aan erkende TA supervisie-uren. Deze uren kunnen meetellen voor het internationale ‘Certified Transactional Analyst’ (CTA)-examen.
Het laatste blok van de opleiding wordt afgesloten met een onderdeel waarin de deelnemers hun leerervaringen gestalte geven. Wanneer alle blokken zijn gevolgd, de jaaropdracht is gemaakt en het afsluitende onderdeel voldoende is gehonoreerd, ontvang je het certificaat voor de Masteropleiding Counseling & Coaching.

Toelatingscriteria en intake

De Masteropleiding Counseling & Coaching is een vervolg op de tweejarige practitionersopleiding. Cursisten met een vergelijkbare practitionersopleiding kunnen ook worden toegelaten. Voldoende kennis van het Enneagram, je eigen Enneagramtype en een tweedaagse training TA 101 is een vereiste. Een intakegesprek wordt gehouden om vast te stellen of je vooropleiding voldoende is.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door:
– NOBCO met 96 PE punten.
– LVPW met 150 PE punten.
– Registerplein 61,75 PE punten
– EATA/ITAA met 90 uur les in Transactionele Analyse en 4 uur supervisie door een gecertificeerde TA trainer (PTSTA).

Kosten

De kosten zijn inclusief koffie/thee lunches en documentatiemap en exclusief de kosten voor de benodigde literatuur. De kostenraming hiervoor is opgenomen in de flyer.

Praktische informatie

Start Data / Bijzonderheden Trainers Prijs Inschrijven
02-10-20 Vrijdag/zaterdaggroep
Blok 1: 2 en 3 oktober 2020
Blok 2: 30 en 31 oktober 2020
Blok 3: Do 17 en vr 18 december 2020
Enneagrampanelavond op 11 januari 2021 (type 2 en 4)
Blok 4: 22 en 23 januari 2021
Enneagrampanelavond op 25 januari 2021 (type 1 en 7)
Blok 5: 5 en 6 maart 2021
Enneagrampanelavond op 15 maart 2021 (type 5 en 8)
Enneagrampanelavond op 29 maart 2021 (type 3, 6 en 9)
Blok 6: Do 1 en vr 2 april 2021
Blok 7: Do 20 en vr 21 mei 2021
Blok 8: 18 en 19 juni 2021 (op 18 juni 2021 aansluitend diner)

Bij inschrijving vóór 1 augustus 2020 krijg je 5% vroegboekkorting.

Elly Voorend, PTSTA en Piet van Haaster, MSc PTSTA € 2.975,- Schrijf in
Optie nemen

Indicatie Enneagramtype

Wil je een indicatie van je enneagramtype? Doe de test op Enneagramsite.nl.


Reacties van deelnemers

Anoniem

‘In deze opleiding leer je naar jezelf te kijken en dat te gebruiken in je coaching met je client. Je leert bewust te worden van wat de client bij je oproept en hoe je dit kan gebruiken in het coachgesprek, dus door gebruik te maken van de interactie die er gebeurt tussen jou en de client geef je je client inzicht in zijn/haar patronen. Heel leerzaam!’

Dyonne Heijnen, Beleidsadviseur/coach

‘De aandacht voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling geeft me het gevoel dat ik met een goed uitgeruste toolkit het werkveld kan betreden! Dat vind ik echt bijzonder goed aan deze opleiding.’

Jelle Geerts, Manager operations

‘Deze opleiding heeft mij als manager geholpen om meer verbinding te krijgen in (functionerings)gesprekken met mijn medewerkers.’

Barbara Aerssens, Manager binnen de overheid

‘Dankzij de opleiding heb ik geleerd om het effect dat de cliënt/medewerker op mij als coach heeft in te brengen in het gesprek waardoor contact op dieper niveau mogelijk is en coaching effectiever wordt.’

Tonny van Zelm, F&B Supervisor

‘Een super mooie aansluiting op mijn tweejarige opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie. Echt een aanrader!’

Roos Vial, Psychiatrisch verpleegkundige

‘Deze opleiding is een aanvulling binnen mijn beroep als verpleegkundige. In mijn contact met zowel mijn collega’s als patiënten kan ik het geleerde heel mooi in praktijk brengen met veel meerwaarde in het contact.’

Berdine Vos, Interim jurist

‘Deze opleiding heeft mij met een combinatie van theorie en veel oefenen klaargestoomd om als coach aan de slag te gaan.’

Annemarie, Intervisiebegeleider en coach

‘De wijze waarop Elly en Piet vorm geven aan hun trainersschap zorgde voor mij er voor dat ik mij uitgenodigd voelde om aan de slag te gaan met mijn persoonlijke groei.’

Charlotte, Medisch maatschappelijk werker

‘De manier waarop de opleiders hun les geven is zeer plezierig. Er worden afspraken gemaakt om de veiligheid te waarborgen in de groep en op respectvolle manier feedback gegeven. Er wordt genoeg ruimte en tijd gegeven om kennis tot je te nemen en te integreren. De combinatie van Transactionele Analyse en enneagram helpt mij in mijn werk.’

Loes, Telecomfraude adviseur

‘Op een zeer persoonlijke manier heb ik de ervaringen, kennis en gevoel van Piet en Elly tot mij mogen nemen die mij als mens en coach enorm hebben doen groeien.’

Marja

‘Voor iedereen die begeleidingswerk doet (of wil gaan doen). Een prachtige aanvulling op de opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie.’

Gerda, Coach

‘Zeer gedegen opleiding waarmee je als coach goed beslagen ten ijs komt!’

Anomiem

‘Ik heb geleerd om een coachtraject vorm te geven met kop en staart en volgens een plan en gesprekstechnieken voor het voeren van een coachgesprek. Ik ben me bewust geworden van de vele processen tijdens de coachgesprekken, zoals (tegen)overdracht en parallelle processen, de Enneagramtype specifieke interventies en valkuilen. En ik heb nieuwe interventies leren toepassen die ik van nature niet zo snel zou gebruiken!’

Tessa Dessing, adviseur learning & development, trainer en coach

‘In de Masteropleiding Counseling & Coaching heb ik geleerd beter terug te geven wat er in het hier en nu gebeurt in het coachgesprek. Ik let nu beter op alles wat er gebeurt naast de woorden die gezegd worden en ben zachter geworden naar mezelf.’

Henriëtte van Aalderen, projectleider KNHB

‘Als je fouten durft te maken, geef je jezelf de kans om te groeien. Dank voor de hele mooie en bijzondere tijd!’

Tinie Bierman, manager gezondheidszorg

‘In de Masteropleiding Counseling & Coaching heb ik geleerd om door te vragen met open vragen, te confronteren met zachtheid en compassie voor de ander.’

Lydia Spronk, teamleider

‘In de Masteropleiding Counseling & Coaching heb ik geleerd om vragen te stellen en door te vragen. Ik heb nu een beter inzicht in de verschillende Enneagramtypes waardoor ik meer bewust kan reageren op de mensen om me heen.’

Anoniem

‘Ik heb in deze Masteropleiding Counseling & Coaching geleerd om in openheid en ontvankelijkheid de ander te leren kennen, zonder oordeel te zijn. Te voelen en te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik heb leren inzien dat ieder mens vanuit z’n scrip t, karakter en eigenheid reageert en daar ten volle voor open te staan. Verandering begint immers bij jezelf!’

Elianne Groenhart, jongerencoach en kunstenares

‘Er is een leven vóór Corael. En er is een leven ná Corael.’

Anoniem

‘Ik heb in de Masteropleiding Counseling & Coaching geleerd hoeveel vooroordelen ik heb, dat ik niet te veel moet gaan ‘redden’ en dat ik het vooral op mijn eigen manier kan doen. Ik beschik nu over veel meer interventies, ben me bewust van wat er gebeurt in het hier en nu, van parallelle processen en kan de ander (mijn coachee) meer zijn eigen verantwoordelijkheid laten nemen.’

Anoniem

‘Door jullie oprechte betrokkenheid, jullie respect en waardering voor ieders proces hebben jullie een klimaat gecreëerd waarin ik me optimaal veilig en geborgen heb gevoeld. Daardoor heb ik heel veel kunnen leren.’

Anne Arink, consultant in het onderwijs

‘Mijn ervaringen met de opleidingen van Corael zijn buitengewoon positief. De opleiders bieden een betaalbaar en inhoudelijk zeer goed uitgelijnd en volledig programma waarin alles logisch in elkaar past en de programmaonderdelen, oefeningen en leerlijnen elkaar allemaal versterken. Dat in combinatie met de deskundige en zeer integere begeleiders maakt de opleidingen ijzersterk en het resultaat voor de cursist duurzaam.’

Anoniem

‘Ik heb genoten van mijn eigen proces. De cadeautjes die ik heb mogen ontvangen vanuit de groep. Van jullie om wie jullie zijn, wat jullie laten zien, vanuit liefde voor het vak en voor de mens als geheel! Heel waardevol, pareltjes!’

Pieterjan Mols, HRM adviseur

‘De training heeft me nog meer inzicht gegeven in de verschillende enneagramtypen, hoe ik ze kan herkennen en beter de juiste interventies kan kiezen bij het coachen van mensen. Tevens heeft het me als persoon meer rijker gemaakt en meer tot mijn kern gebracht. Ontzettend veel dank daarvoor!’

Anoniem

‘Corael in het algemeen en Piet en Elly in het bijzonder hebben mij een onwijs stuk verder geholpen op mijn eigen levenspad! Ik vertrouw anderen in hun persoonlijke ontwikkeling ook toe aan Corael!’

Marinka Ockhuijzen, counselor/coach

‘Prachtige combinatie van Transactionele Analyse en Enneagram in begeleidingswerk.’

Daphne, office-manager

‘Deze opleiding heeft mij de stevige basis gegeven voor het opzetten van mijn praktijk als paardencoach. Prachtige gesprekstechnieken gekregen om met zorg en aandacht de communicatie met mijn cliënten vorm te geven.’

Anoniem

‘Een aanrader voor ieder die als trainer of coach professioneel verder wil komen.’

Anoniem

‘Is coach-zijn een beroep dat bij mij past? Kan ik dat? Wil ik dat? Dacht ik vóór de opleiding. Na dit jaar heb ik de bevestiging dat ik het kan en wil!’

Annie Terwisscha, manager

‘Prachtige verdieping op de tweejarige opleiding Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie.’

Liesbeth, psychosociaal begeleider

‘Dank voor jullie warme gevoel wat jullie mij hebben gegeven in mijn nog steeds gaande proces.’

Mirjam Ancher, systeem analyst

‘Een mooie eerlijke opleiding, met veel stof tot nadenken en groei. Een stevige basis voor de toekomst.’

Cor van der Blom, project manager

‘Deze opleiding heeft mijn coachvaardigheden vergroot door veel de theorie te oefenen en de feedback op elke opdracht.’

Natalie, zelfstandig ondernemer

‘Voor iedereen die in verbinding met anderen zichzelf nog beter wil leren kennen.’

Anoniem

‘Mooie verdiepende praktische opleiding waarbij je goed het begeleidingswerk in de vingers krijgt.’

Anoniem, manager jeugdzorg

‘Een opleiding die ik veel hulpverleners zal aanraden. Werken met eigen pijn en werken met pijn van een ander. Helend en helpend om anderen te helpen.’

Mieke van Kleinwee, Bedrijfsmaatschappelijk werker

‘In een warme, veilige omgeving veel geleerd over toepassen Enneagram en TA en ook weer over mezelf. Ik merk de toegevoegde waarde in mijn werk. Dank voor de professionele begeleiding.’

Virin, accountmanager vve-beheer

De opleiding coaching & counseling heb ik ervaren als een mooi deel wat ik meeneem in mijn rugzak. Het heeft me meer verdieping gegeven in mezelf en in mezelf in relatie tot de ander. In het kader van ‘be the change you want to be in the world’ is dit een mooie start.Interessant? Deel