Opleiding Masteropleiding Enneagram type-interview

Masteropleiding Enneagram type-interview:

Effectiever begeleiden, coachen of leidinggeven

Wil je effectiever mensen begeleiden of een betere samenwerking stimuleren? Wil je het Enneagram type kunnen bepalen van je collega, medewerker of cliënt? Of wil je in werving- en selectiegesprekken over meer tools beschikken om te komen tot een betere match?

Doel opleiding Enneagram type-interview

In de masteropleiding ‘Enneagram type-interview’ leer je het Enneagram type sneller bepalen door het afnemen van type-interviews. Je leert de effecten van je eigen houding zien en non-verbaal gedrag van de geïnterviewde te interpreteren als basis voor het bepalen van het Enneagram type. Hierdoor zie je sneller welk Enneagram type iemand heeft en krijg je bovendien een diepgaande kennis van de verschillende Enneagram typen.
Met deze vaardigheid kun je effectiever mensen begeleiden met behulp van het Enneagram.

Voor wie opleiding Enneagram type-interview?

Voor wie met mensen werkt, zoals managers, trainers, HRM-ers, begeleiders, hulpverleners, leraren. Voor wie geïnteresseerd is om het Enneagram type te kunnen bepalen en een diepere kennis van de Enneagram typen wil verkrijgen en voor mensen die de Masteropleiding Counseling & Coaching (willen) volgen of hebben gevolgd.

Inhoud opleiding Enneagram type-interview

Je voert totaal 12 interviews uit, waarvan zes worden besproken: vijf interviews (ieder 45 minuten) op video opgenomen worden gezamenlijk in kleine groepjes bekeken en besproken én een interview doe je live in de groep. De begeleider geeft hierop feedback, zowel inhoudelijk als op houding en gedrag van de interviewer.
De opleiding heeft de volgende opbouw:

  • Introductiedag Enneagram type-interview. Op deze dag bereid je je voor op het houden van interviews. Het Enneagram type-interview wordt uitgelegd en voorgedaan. Op deze dag leer je de rol, houding en gedrag van de interviewer en ontwikkel je eigen vragen die je kunt stellen in het Enneagram type-interview.
  • Vijf dagdelen waarop alle deelnemers van de groep een video opname laten zien. Van deze video opname wordt maximaal 45 minuten gezamenlijk besproken.
  • Drie dagdelen waarop elke deelnemer een dagdeel krijgt om een live Enneagram type-interview uit te voeren die gezamenlijk wordt besproken.
  • Een individueel gesprek waarin de schriftelijke opdracht wordt besproken. Deze opdracht betreft het beantwoorden van een vragenlijst waarbij de Enneagram theorie uitgebreid wordt getoetst.

Werkwijze en groepsgrootte

Deze opleiding wordt aangeboden in kleine groepen van 3 personen. De opleiding start als 3 deelnemers zich hebben aangemeld.

Intervisie

Wanneer je een optimaal rendement wilt halen uit de opleiding, kun je gezamenlijk een intervisiegroep vormen om het materiaal of extra Enneagram type-interviews te bespreken.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 1 dag, vervolgens 8 bijeenkomsten van ongeveer een dagdeel en een afsluitend gesprek van ongeveer 1 uur. Het afnemen van 12 interviews van elk 1,5 uur waarvan 6 gezamenlijk bekeken en besproken tijdens de bijeenkomsten. Ter afronding wordt een schriftelijke opdracht gemaakt. De tijdsinvestering voor het maken van deze opdracht ramen we op circa 1 dag. Ter ondersteuning raden we je aan minimaal twee boeken over het Enneagram te lezen. De totale studiebelasting bedraagt hiermee 90 uur.

Certificering

De deelnemer krijgt na uitvoering van de introductiedag, de 12 Enneagram type-interviews en de beantwoording van de vragenlijst, bij voldoende resultaat, van Corael Opleidingen het certificaat voor de Masteropleiding Enneagram type-interview. Indien het resultaat aan het eind van de opleiding onvoldoende is, kunnen maximaal 3 nabesprekingen worden overgedaan. De extra kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 135,- per uur.

Toelating

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je een gedegen basiskennis nodig over het Enneagram, dat minimaal overeenkomt met een tweedaagse Introductietraining Enneagram, een serie van vier Enneagram panelavonden en enige literatuurstudie.

Begeleider

De opleiding Enneagram type-interview wordt begeleid door Michael Welsby. Michael is al vanaf 1995 actief als Enneagram trainer in bedrijven en vooral geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en communicatie. Michael is een van de eerste trainers in Nederland die met het Enneagram is gaan werken. Hij is ook ‘Voice Dialogue’ facilitator, werkt met de ‘Focusing’ methode van Gendlin en laat zich al meer dan 15 jaar inspireren door het Tibetaans Boeddhisme in de Ridhwan school van A.H. Almaas.

Praktische Informatie

Kosten
De kosten zijn inclusief documentatiemap en exclusief lunchkosten op de eerste dag. De kosten voor de aanschaf van de benodigde literatuur ramen wij op € 30,-.

Start Data / Bijzonderheden Trainers Prijs Inschrijven
26-01-18 26 januari 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vervolgens 8 keer op een middag van 14.00 - 17.00 uur op:
Dag 2: 20 februari 2018
Dag 3: 19 maart 2018
Dag 4: 9 april 2018
Dag 5: 4 juni 2018
Dag 6: 25 juni 2018
Dag 7: 30 augustus 2018
Dag 8: 24 september 2018
Dag 9: 5 november 2018


Elly Voorend 1850,- Schrijf in
Optie nemen

Indicatie Enneagramtype
Wil je een indicatie van je enneagramtype? Doe de test op Enneagramsite.nl.


 

Reacties van deelnemers

Anoniem

‘Ik heb veel geleerd over mijn eigen aannames en hoe ik daarmee de ander eigenlijk niet meer zie!’

Anja den Boer, loopbaanadviseur/trainer

‘Mooie opleiding waarin je door de deskundigheid en betrouwbaarheid van de trainer “vanzelf” een diepgang bereikt die je echt verder helpt om te werken met het enneagram. Een echte aanrader!’

Hans-Arno Kok, zelfstandig ondernemer

‘Ik vond het een eer om met enneagram expert Michael Welsby deze opleiding te volgen. Ik heb een hoop geleerd, maar ben nog niet klaar met studeren!’


Interessant? Deel