De vier stromingen

In de basisopleiding voor Persoonlijke Ontwikkeling & Professionele Communicatie combineren we vier psychologische stromingen. Het Enneagram geeft een diepgaand inzicht in jezelf en anderen. Transactionele Analyse (TA) en NLP zijn methoden om de communicatie te verhelderen en Familieopstellingen geven inzicht in verborgen belemmeringen. Door de effectiviteit van deze combinatie is onze tweejarige basisopleiding uniek in Nederland.
In de vervolgopleidingen bieden wij het ennegram in combinatie met de andere stromingen aan.

ENNEAGRAM

Wat is het enneagram?

enneagram-paars-156Het enneagram is een (eeuwenoude) karaktertypologie die op een heldere manier inzicht geeft in jezelf en je relaties met anderen.Het enneagram is een model van de psychologische ontwikkeling van de mens, gebaseerd op negen persoonlijkheidstypen. Het stelt je in staat om je eigen karakter te begrijpen en het geeft een helder inzicht in je relaties met anderen. Het is een rijke bron voor zelfreflectie, zelfkennis en zelfacceptatie. Het enneagram maakt je bewust van de aanleg van elk type mens voor de `hogere kwaliteiten` als moed, daadkracht of objectiviteit. Het enneagram is waardevrij, het ene persoonlijkheidstype is niet beter of slechter dan het andere. Ieder persoonlijkheidstype heeft eigenschappen die zeer doeltreffend kunnen zijn.Door groeiend zelfinzicht leer je jouw minder sterke kanten te overwinnen en ze om te vormen tot kwaliteiten. Doordat je jezelf en anderen beter leert begrijpen, werk je ook beter samen met die anderen. Je merkt dat je effectiever leiding geeft, als coach functioneert, adviseert, begeleidt en/of conflicten oplost.

TRANSACTIONELE ANALYSE (TA)

Wat is Transactionele Analyse (TA)?

TA-groen-156TA is een theorie over de wording van de persoonlijkheidsstructuur. Het geeft inzicht in gedrag en gedragspatronen; in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect op de communicatie.
In TA worden drie rollen onderscheiden: Ouder, Volwassene en Kind.
In TA gaat men ervan uit dat mensen op jonge leeftijd al `besluiten` nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. De daaruit ontstane patronen zijn een reactie op vroege ervaringen, waar mensen naar handelen en (onbewust) hun leven naar inrichten. Inzicht hierin maakt dat mensen kunnen kiezen voor scriptmatig gedrag of ander, meer effectief gedrag. Het maakt de weg vrij te kiezen voor het loslaten van de automatische reacties en biedt daarmee een opening naar autonomie.

‘Ieder mens heeft de neiging een spel te spelen
om te ontkomen aan de werkelijkheid,
om bijbedoelingen te verbergen,
om bezigheden te rationaliseren.’

Eric Berne: Mens erger je niet.

NEUROLINGUISTISCH PROGRAMMEREN - NLP

Wat is NLP?

nlp-blauw-stromingen-156NLP is een wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen.
Het is een verzameling van technieken oorspronkelijk gemodelleerd van een aantal beroemde therapeuten waaronder Frits Perls (gestaltherapie), Virginia Satir (gezinstherapie) en Milton Erickson (hypnotherapie). NLP helpt je nauwkeurig en zorgvuldig te kijken en te luisteren naar wat zich tijdens de communicatie afspeelt.
Met de term `neuro` wordt bedoeld dat menselijk gedrag het resultaat is van neurologische processen. We onderscheiden verschillende manieren waarop mensen hun zintuiglijke indrukken (gevoelens en gedachten) innerlijk weergeven. Deze processen worden geordend met behulp van taal, vandaar de toevoeging `linguïstisch`. Met de term `programmering` tenslotte, doelen we op het vermogen van mensen om oude patronen te herordenen en uit te breiden teneinde een specifiek doel succesvoller te bereiken. NLP kijkt naar `hoe iemand doet wat hij doet`. Met behulp van verschillende NLP technieken kan elk type ontdekken wat hij doet en dit herprogrammeren. Door op een andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken en deze te ervaren ontstaat een herordening. Dit biedt de gelegenheid een nieuwe betekenis te geven aan ervaringen en daarmee los te komen van oude patronen waardoor deze vervangen kunnen worden door meer succesvolle strategieën.

‘Je loopt op straat en je hoort een luide knal. Je weet niet wat er aan de hand is;
iemand roept “vuurwerk” en je bent gerustgesteld. Iemand roept “help” en je reageert heel anders. Het kader bepaalt je ervaringen.’

Milton Erickson in NLP in Nederland van Jaap Hollander e.a.

FAMILIEOPSTELLINGEN

Wat is Familieopstellingen?

familie-oranje-156Soms is kennis van het Enneagram, TA of NLP ontoereikend om bepaalde patronen te doorbreken. Familie- of organisatieopstellingen kunnen problemen op het werk of privé zeer inzichtelijk maken en helpen verborgen belemmeringen te onderkennen en te doorbreken. Zoals problemen die te maken hebben met een verstoorde dynamiek in de organisatie of het gezin van herkomst. Bijvoorbeeld als het gaat om plek in de organisatie, leiderschap, angsten, verlangens, schuldgevoelens. Door te werken met `familie- of organisatieopstellingen` kunnen problemen op een ontroerende manier zichtbaar worden gemaakt. Een proces van heling en integratie komt op gang als de spanningsvelden zichtbaar worden.Bij een `opstelling` zet je familieleden of mensen uit je organisatie in de ruimte neer – dichtbij of ver weg. De deelnemers fungeren als plaatsvervangers van je familieleden of collega`s. Het bijzondere is dat deze representanten dikwijls dezelfde gevoelens en gedachten hebben van degenen die zij vertegenwoordigen. Door deze gevoelens en gedachten uit te spreken en door de posities van de familieleden of collega`s te veranderen, ontstaat er ruimte voor beweging. Energie en liefde kunnen weer stromen.

Waar taal geen betekenis meer heeft
en veelzeggend uitmondt in stilte
Waar je vlak bij het geheim bent
En woordeloos alleen nog maar
buigen kan voor het leven.

Hans Bouma


Interessant? Deel