Transactionele Analyse Examen informatie

Eisen voor het Basis Certificaat Transactionele Analyse (BTA)

Cursisten kunnen het BTA certificaat verwerven als zij voldoen aan de volgende criteria:

 1. Minimaal 200 uur opleiding in TA van erkende TA opleiders gevolgd (P)TSTA-ers.
 2. Minimaal 10 uur persoonlijk werk/supervisie gedaan.
 3. Minimaal 20 uur intervisie gedaan.
 4. Minimaal 1 jaar lid van de NVTA.
 5. Een verslag van zijn/haar persoonlijke leerervaringen van minimaal 3 A4 met gebruikmaking van TA concepten. In dit verslag beschrijft de cursist:
  • Welke leerdoelen had je aan het begin van je opleiding?
  • Welke doelen zijn er gedurende je opleiding bij gekomen?
  • Wat heb je geleerd tijdens je opleiding aan de hand van de TA concepten: egotoestanden, transacties, strooks, script, miskenningen, symbiose, rackets en Spelen? Geef op alle punten eigen voorbeelden. Wat zijn je vervolgstappen in je TA studie?

Dit BTA eindverslag moet worden voorbesproken met je TA opleider. De opleider van de cursist ondertekent het verslag voordat de cursist de aanvraag indient bij de BTA certificeringscommissie van de NVTA (via het secretariaat van de NVTA).

Deze criteria zijn ingegaan op 1 september 2019.

Meer informatie over het lidmaatschap van de NVTA

Exameneisen voor het Gecertificeerd Transactionele Analyse examen (CTA)

Kandidaten voor het CTA examen moeten in het bezit zijn van:

 1. Een TA 101 Certificaat (dit is een tweedaagse introductie training).
 2. Een actueel EATA training contract, goedgekeurd door EATA, voor de duur van minimaal een jaar direct voorafgaand aan de datum van het mondelinge examen.
 3. Voldoen aan de relevante nationale voorwaarden voor certificering in het specialisatieveld.
 4. Aanbevolen als klaar voor het examen door de hoofd-supervisor.
 5. Voldoen aan de minimale voorwaarden van 2000 uur. Deze uren zijn als volgt onderverdeeld volgens het EATA Training and Examinations Handbook, hoofdstuk 7, Overview of CTA examination:
  • 750 uur cliënt contact, waarvan 500 uur met TA
  •  600 uur professionele training, waarvan 300 in TA
  • 150 uur supervisie, waarvan 75 uur van een PTSTA, CTA Trainer of TSTA die lid is van EATA, ITAA of FTAA, 40 uur hiervan moet bij de hoofd supervisor zijn gevolgd
  • 500 uur aanvullende professionele ontwikkeling (in overleg met de hoofd-supervisor en in overeenstemming met de nationale eisen)

Toelichting

Het aantal uur training en praktijkervaring in het specialisatieveld van de kandidaat is gestandaardiseerd en vastgelegd in het EATA Handboek.
Het doel hiervan is te garanderen dat de kandidaat een brede praktische ervaring en een uitgebreide theoretische kennis bezit.
In de praktijk of in een training verkregen ervaring in het specialisatieveld van de kandidaat, voor en tijdens de TA training, kan worden meegeteld bij de betreffende categorie trainingsuren.

 

Ervaringen van examenkandidaten

CTA, van doel naar reis – Monica Cox

Toen ik begon aan het CTA-traject dacht ik: als ik het CTA-examen heb behaald, dan gaat het gebeuren! Ik zag het als een pot goud aan het einde van de regenboog. Gaandeweg het traject werd me steeds duidelijker dat het goud schuilde in het proces; de route op weg naar het CTA-examen. Door de verdieping die ik in mezelf en in de concepten vond en vooral het ervaren dat dit proces ook veel plezier opleverde…
Zo begon het echter niet voor mij. Aan alle CTA-opdrachten (schriftelijk, geluidsopnames) begon ik steevast met lichte afschuw en intern beven. Ik dacht vaak: jeetje, moet ik dit echt doen? Hoe kunnen ze dit van me vragen? Ik bevond mij vaak intern in de Slachtofferrol. Ik zag het toch als een lichte vorm van dwang. Maar juist deze opdrachten hebben me geholpen om echt na te denken, te reflecteren over de concepten in detail en hoe ik dit toepas in mijn werk. En gaandeweg heb ik, met behulp van supervisie, beperkende delen van mijn script onderzocht en opgeruimd. Ik heb in dit proces veel geleerd van het beluisteren van mijn opnames, de supervisies, het herschrijven van het schriftelijk en de voorbereiding van het mondeling in het Engels. Ik had niet gedacht dat ik het mondelinge examen zo leuk zou vinden, de tijd vloog voorbij.
Ik merk dat ik door het CTA-traject echt begrijp wat de concepten inhouden, hoe ik heel natuurlijk verbindingen leg tussen de concepten en dat ik deze heb geïntegreerd in mijn manier van denken, voelen en handelen. Ik voel dat ik nu een stevige basis heb en dat ik krachtig ben als TA-counselor. Het CTA is wat mij betreft een aanrader voor iedereen die verdieping en verdere professionalisering als TA-er zoekt.

CTA, durven leren en blijven ontwikkelen – Liesbeth de Jong

Vijftien jaar geleden maakte ik kennis met de TA. Ik was meteen geraakt door de authenticiteit van mijn opleiders, de toegankelijkheid van de theorie en het ontwikkelingsgerichte van de methode. Het traject naar mijn examen heeft mij op persoonlijk vlak geleerd meer mijn eigen mens te worden. Door mijn scripthema’s te herkennen en aan te pakken sta ik vrijer in het leven en geniet ik meer. In 2011 heb ik in Bilbao mijn CTA-examen gehaald. Een geweldige ervaring die ik iedereen toewens.
Mijn professionaliteit als leidinggevende is sterk vergroot. Ik kan beter waarnemen wat er speelt, kiezen en handelen. De TA-kernconcepten zijn afzonderlijk of in samenhang met elkaar te gebruiken. Ik merk dat hierdoor een beter werkklimaat ontstaat waarbij mijn medewerkers, en ikzelf, de structuur en veiligheid ervaren die nodig is om goed te presteren, te durven leren en onszelf blijvend te ontwikkelen.

CTA, een ervaring met veel gezichten – Pierre Sebregts

Mijn CTA-examen was een ervaring met veel gezichten. Ten eerste een uitdagende weg om uit te vinden wat TA en mij nu eigenlijk aan elkaar bond. Allerlei literatuur lezen, nieuwe dingen tegenkomen, koppelen aan praktijkervaring, dat was boeiend. Het mondeling en de voorbereiding daartoe brachten mij geregeld in oude scriptangst wat ook een soort geboortepijn inhield, denk ik. Het mondeling examen was degelijk van opzet. Dat is sowieso mooi aan het CTA-examen; laten zien wat jij met TA doet in plaats van ‘geen fouten te maken’ tijdens je opleiding.
Het CTA-certificaat vind ik dus echt een bewijs van dat je iets kunt, dat je visie hebt, dat je je in een geïntegreerd model hebt verdiept. Last but not least ben je ook echt meteen lid van de community. Dat kwam feestelijk tot uiting in de ‘tunnel of love’ waar we bij de certificaat-uitreiking doorheen liepen om het begeerde papiertje in ontvangst te nemen; voor iedereen aan te bevelen!

CTA, ik ben een Transactioneel Analist – Esther Cohen

‘There are two gifts we should give our childeren: one is roots and the other is wings.’

Ooit zag ik Claude Steiner zichzelf op een TA-congres aan het publiek voorstellen met: ‘I’m Claude Steiner, a Transactional Analist’.
Dat klonk met een knipoog als de start van een AA-meeting in plaats van een TA-meeting en tegelijk daarmee als een krachtig statement.
Het behalen van mijn CTA betekent voor mij dat ik óók kan zeggen: ‘Ik ben een Transactioneel Analist’. Daar ben ik trots op.
Het pad om mijn CTA te behalen kende onverwachtse bochten, kuilen, uitglijders, prachtige in- en uitzichten, geweldige fans en leraren. Voor mijn professionele en persoonlijke groei is het een essentiële basis gebleken voor ‘Roots & Wings’.

CTA, vele wegen leiden naar Rome – Jacqueline van Gent

Rome was de plek waar ik in 2009 mijn CTA-examen deed.
Vanaf het eerste uur dat ik (tijdens de 101) kennismaakte met transactionele analyse wist ik dat ik de “long and winding road” naar TSTA wilde volgen. Het doen van het CTA-examen was daar een logische tussenstap in. Wat vond ik die weg naar het CTA leuk! Met gretigheid en grote sprongen heb ik veel geleerd, zowel over mijzelf als over hoe ik TA in mijn werk als Arbeids- en Organisatiepsycholoog kon gebruiken.
Ik heb mijn T- kennis en praktijkervaring in binnen- en buitenland bij elkaar vergaard en ben op mijn sprokkelroute heel wat verschillende opvattingen tegen gekomen over TA-theorie en over wat je “moet kennen” voor het CTA-examen. Het feit dat er niet slechts één weg naar Rome bleek te leiden, heeft me erg gestimuleerd tot nadenken over wat ik belangrijk vind en over de TA-professional die ik wil zijn. Dat het traject naar het CTA-examen (én het TSTA-examen) die ruimte biedt, vind ik misschien wel de grootste kracht van het complexe TA-examensysteem.

Waarom CTA examen? – Marij Peeters
Waarom deed ik dit ook alweer vroeg ik me soms af. En dan wist ik het ook meteen weer. Ik wilde de TA niet laten wegsijpelen na drie jaar opleiding. Ik wilde het toepassen, integreren in mijn werk en kunnen stoeien met concepten en instrumenten. Ik had zoveel mooie rolmodellen gezien in de opleiding. Maar wat was mijn identiteit  als TA professional? Dat wilde ik helder krijgen, mezelf ook zo voelen en kunnen presenteren.
Het schriftelijk examen, werken met de bandjes en de Mocks hielpen me daarbij en soms waren er  ‘life-changing  moments’. Soms pijnlijk en soms met opluchting. Ik ging in die tijd werken als gezins- en relatietherapeut en deed een opleiding daarvoor. En raakte tijdens het CTA nog  in dubio over welk veld er dan het beste paste. Ook die puzzel hoorde bij mij proces.
Wat ik erg leuk vond, is dat ik de originele TA-auteurs ben gaan lezen. En op internationale congressen ook workshops van ze kreeg! Ik ging de verschillende theorieën onderscheiden binnen de context van hun  achtergrond en ik ging begrijpen hoe TA zich ontwikkeld had in de tijd. Wauw!
Toen de datum naderde van het examen, raakte ik behoorlijk zenuwachtig. Ik deed examen in Bilbao in 2011 voorafgaand aan het EATA congres. En de maanden voor het examen heb ik aan ‘theoriestampwerk’ gedaan. Naast de theorie en laten zien van je competenties, vertrouwde ik er wel op dat ik geleerd had mijn eigen emoties te reguleren, ook in een stressvolle situatie. Dit kwam van pas toen de  board  me niet-begrijpend aankeek, ik een Engels woord niet kon vinden. Ik durfde  de tijd te nemen om na te denken, de situatie te beïnvloeden, kortom in de geïntegreerde Volwassen ego-toestand te blijven. Ik kreeg  pittige vragen en juist die pittige, respectvolle vragen gaven mij  het gevoel dat ik gezien werd in mijn competenties.
En later hebben we gefeest! We gingen met andere Nederlandse feestvarkens, supervisoren en supporters uit eten. En hebben vaak geklonken. Het was een mooie ervaring die ik niet meer vergeet.