FAQ’s

Waarom werken jullie met het Enneagram?

Wij gebruiken het Enneagram als persoonlijkheidsmodel. Het enneagram geeft een exact en diepgaand inzicht in onze persoonlijkheid en de motivaties van ons gedrag. Het geeft direct het totaalbeeld van onze persoonlijkheidsstructuur en is daarmee een krachtig hulpmiddel om effectief aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Waarom duurt de opleiding Pers. ontwik. en prof. communicatie twee jaar?

Jezelf op diepgaand niveau (verder) ontwikkelen vraagt tijd. Door gedurende twee jaar regelmatig de blik op jezelf en je werkveld te werpen beklijven ervaringen en ontwikkelingen veel meer. Een langere periode aan je eigen ontwikkeling werken, geeft fundamentele veranderingen. Je hebt meer tijd en mogelijkheden om dat wat je leert ook toe te passen in je werk en leven en daarop feedback te krijgen. Hierdoor creëer je voor jezelf een zeer effectieve groei in je persoonlijk en professioneel leven.

Welke achtergrond (vooropleiding) heb ik nodig voor de tweejarige opleiding?

Mensen die deze opleiding volgen hebben zeer verschillende achtergronden. Voorbeelden van de functies van deelnemers aan deze opleiding zijn onder andere:
Adviseurs Personeel en Organisatie, docenten, consultants, verpleegkundigen, teamleiders, ouderenwerkers, coaches, trainers, organisatieadviseurs, bouwkundigen, directeuren, ict-ers, zelfstandig ondernemers, consulenten, kappers, fysiotherapeuten, juristen en mensen zonder werk of zoekende zijn naar een nieuwe baan. Kortom iedereen die belangstelling heeft om zijn eigen communicatie te onderzoeken en zich persoonlijk en professioneel verder wil ontwikkelen.

Welke vooropleiding heb ik nodig voor de Masteropleiding Counseling en coaching?

Om deel te nemen aan de Masteropleiding Counseling en coaching heb je als vooropleiding onze tweejarige opleiding nodig of een gelijkwaardige opleiding elders.
Heb je niet de tweejarige opleiding bij Corael of een gelijkwaardige opleiding dan kun je deelnemen als je voldoende aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan en basiskennis hebt van het Enneagram en de Transactionele Analyse.
Omdat we in de Masteropleiding Counseling en coaching direct de diepte in gaan is het van belang dat je zelf een voldoende basis hebt op bovenstaande gebieden. Alleen dan bied je jezelf een optimaal leertraject. In een kennismakingsgesprek bespreken we of je voldoende vooropleiding of ontwikkeling hebt om deel te kunnen nemen. Mocht je kennis van het Enneagram of Transactionele Analyse missen is het mogelijk dit vooraf aan te vullen met een of twee losse trainingen.

Waarom een kennismakingsgesprek?

Na (of voor) je aanmelding hebben we altijd een kennismakingsgesprek. In dit gesprek maak je kennis met een Elly of Piet en bespreken we elkaars verwachtingen. Onze ervaring leert dat je daarmee goed voorbereid met de opleiding kunt starten.

Moet ik een baan hebben om de opleiding te kunnen volgen?

Je hebt geen baan nodig om de opleiding te volgen. Sommige mensen volgen de opleiding als ondersteuning bij het vinden van nieuw werk of de start in een nieuwe baan.

Ik wil me alleen persoonlijk ontwikkelen, kan dat?

Ja, dat kan. Persoonlijke ontwikkeling is de rode draad in het opleidingsprogramma van de opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie.

Ik wil me alleen professioneel ontwikkelen, kan dat?

In onze visie kun je je niet echt professioneel ontwikkelen als je niet bereid bent om je ook persoonlijk te ontwikkelen. De opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie biedt een stevige basis voor mensen die zich professioneel willen ontwikkelen én bereid zijn om daarin ook zichzelf te onderzoeken.

Ik wil coach worden, kan dat met deze opleiding?

De tweejarige opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie biedt een stevige basis om begeleidingswerk te doen. Afhankelijk van je vooropleiding kun je daarna coaching- of begeleidingswerk doen. Wij adviseren altijd de vervolgopleiding Enneagramcoach te volgen waarmee je een uitstekende basis hebt om als coach te werken.

Ik ben manager, wat heb ik dan aan deze opleiding?

Als manager werk je intensief met mensen. Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor managers die effectiever en makkelijker willen communiceren met mensen.

Door wie wordt de training gegeven?

De opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie wordt gegeven door Elly Voorend en Piet van Haaster.
De practitioneropleiding Transactionele Analyse wordt gegeven door Karen Bruyn.
De Masteropleiding Counseling en coaching wordt gegeven door Elly Voorend en Piet van Haaster
De Masteropleiding Transactionele Analyse wordt gegeven door Elly Voorend en Piet van Haaster

Hoe vaak zijn de trainingsdagen?

De trainingsdagen voor de volgende opleidingen zijn:

  • De tweejarige opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie bestaat uit 16 blokken van twee dagen verspreid over twee jaar en vier Enneagrampanelavonden. Dat is acht blokken van twee dagen per jaar. Elke jaar zijn er ook twee dagdelen supervisie met je intervisiegroep.
    In de periode van ongeveer september tot en met juni is dat twee dagen per maand.
  • De Masteropleiding Counseling en coaching bestaat uit 8 blokken van 2 dagen verspreid over een jaar.
  • De Masteropleiding  Transactionele Analyse bestaat uit 8 blokken van 2 dagen verspreid over een jaar.

Hoeveel tijd kost mij deze opleiding?

De minimale tijdsbesteding voor de opleiding bestaat uit:

  • Gemiddeld 2 lesdagen per maand in de periode van september tot en met juni.
  • Een avond per maand intervisie
  • Een avond per maand leeswerk (literatuur) en
  • Een keer per half jaar een dagdeel supervisie (alleen bij de opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie)

Krijg ik een certificaat?

Na afloop van de tweejarige opleiding krijg je het Corael certificaat. Tevens ontvang je apart het NLP practitionerscertificaat.
Na afloop van alle overige opleidingen ontvang je ook het Corael certificaat.

Hoe groot is de groep?

De groepsgrootte varieert van 10-18 personen.

Waar worden de cursussen gehouden?

De cursussen worden in ons eigen opleidingscentrum in De Bilt gehouden. Ons centrum is er speciaal op ingericht om je in alle rust te kunnen laten deelnemen aan de opleiding. Zo werken we altijd met één groep tegelijkertijd zodat je tijdens het werk of in de pauzes niet afgeleid wordt door andere groepen.

Wat is er allemaal bij de kosten inbegrepen?

De kosten betreffen het bedrag per jaar. Deze kosten zijn inclusief lunches en documentatie en exclusief de kosten voor de literatuur.

Kan ik gespreid betalen?

Gespreid betalen is mogelijk. Je kunt de kosten in meerdere termijnen betalen. Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met ons secretariaat. We vragen je dan wel om een automatische machtiging te ondertekenen. De kosten voor gespreide betaling bedragen 50,- per jaar.

Hoe moet ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij ons secretariaat. Het liefst via onze website, dan hebben we gelijk alle informatie van je die we nodig hebben om je inschrijving te kunnen bevestigen.


Interessant? Deel