Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt ontwikkelen. De begeleiders begeleiden dit proces, schijnen waar nodig bij. De deelnemer is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces. We gaan er derhalve van uit dat je onderstaande onderschrijft als je deelneemt aan een van onze activiteiten: `Bij deelname aan een activiteit van Corael blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. Noch de begeleider, noch Corael kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van deelname aan een groep, individuele coaching, counseling of supervisie`.

Algemene voorwaarden

Opleidingen

Inschrijvingsvoorwaarden

Je kunt je aanmelden voor een opleiding met het inschrijfformulier. Dat is beschikbaar op onze website. Wanneer je inschrijfformulier binnen is, sturen wij je een factuur van € 250,- als aanbetaling. Je inschrijving is dan definitief. Twee maanden voor aanvang van de opleiding ontvang je een factuur voor het resterende bedrag.

Annulering

Tot twee maanden voor het begin van de opleiding kun je de inschrijving ongedaan maken. Wij brengen € 100,- in rekening voor administratiekosten. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang zijn wij genoodzaakt het totaalbedrag in rekening te brengen. Bij verschuiving van de opleiding op jouw verzoek dien je de reeds verzonden factuur te voldoen conform de betalingstermijn. Als je niet annuleert, ben je verplicht het totaalbedrag te voldoen.
De opleiding gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Mochten wij, op basis van onvoldoende aanmeldingen, genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan krijg je uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag binnen twee weken terug.

Wachtlijst

Is op het moment van jouw inschrijving de opleiding volgeboekt, dan plaatsen wij je op de wachtlijst. Je krijgt hiervan direct bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Trainingen

Inschrijvingsvoorwaarden

Je kunt je aanmelden voor een training met het inschrijfformulier. Dat is beschikbaar op onze website. Wanneer je inschrijfformulier binnen is, ontvang je van ons een bevestiging. Je inschrijving is dan definitief. Tot uiterlijk twee weken van tevoren ontvang je de gegevens over de locatie, de routebeschrijving en de factuur.

Annulering

Tot drie weken voor het begin van de cursus/training kun je de inschrijving ongedaan maken. Administratiekosten van € 40,- worden hierbij in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang, zijn wij genoodzaakt het totaalbedrag in rekening te brengen. Bij verschuiving van de cursus/training op jouw verzoek dien je de reeds verzonden factuur te voldoen conform de betalingstermijn. Als je niet annuleert, ben je verplicht het totaalbedrag te voldoen.
De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Mochten wij, op basis van onvoldoende aanmeldingen, genoodzaakt zijn de training te annuleren, dan krijg je uiterlijk twee weken voor aanvang van de training bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag binnen twee weken terug.

Wachtlijst

Is op het moment van jouw inschrijving de training volgeboekt, dan plaatsen wij je op de wachtlijst. Je krijgt hiervan direct bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Coaching of supervisie

Voorwaarden

Je kunt je schriftelijk of telefonisch aanmelden voor coaching of supervisie. Na aanmelding neemt de coach telefonisch contact met je op voor het maken van een afspraak voor het eerste coachgesprek. Coachgesprekken worden maandelijks gefactureerd op basis van bestede tijd.

Overige bepalingen

Bedenktijd

Na inschrijving voor een training of opleiding via het inschrijfformulier heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd, daarna gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Opties

Het is mogelijk een optie te nemen op een opleiding of training. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt de optie omzetten in een definitieve aanmelding door een email te sturen naar ons secretariaat. Vanaf het moment van ontvangst van jouw verzoek om de optie definitief te maken zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Betalingen

Wij hanteren een betalingstermijn van twee weken nadat je de factuur hebt ontvangen.
Het is mogelijk het cursusgeld voor opleidingen in termijnen te betalen. Voorwaarde hierbij is dat de deelnemer een machtiging tekent voor de automatisch afschrijving van de termijnbetalingen. Het aantal termijnen wordt in onderling overleg overeengekomen. De laatste termijnbetaling dient 1 maand voor afloop van de betreffende opleiding of het betreffende opleidingsjaar te zijn betaald. Bij betaling in termijnen brengen wij € 50,- extra in rekening voor administratieve kosten.
Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 3360859 t.n.v. Corael te Groenekan.

Cursusmateriaal

De opleidingen en trainingen worden ondersteund met schriftelijk cursusmateriaal en literatuur. Het schriftelijk cursusmateriaal wordt tijdens de lesdagen verstrekt aan de deelnemers. De kosten voor dit materiaal is bij de cursusprijs inbegrepen.
Het copyright op dit materiaal berust bij Corael Opleidingen.
De kosten voor de aanschaf van de benodigde literatuur en e-learnings zijn niet in de prijs inbegrepen.

Privacy

Met je inschrijving voor een training of opleiding of met je start van een supervisie of coachingstraject ga je ermee akkoord dat we je persoonsgegevens vastleggen en verwerken zoals beschreven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring vind je op: corael.nl/privacyverklaring

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die een deelnemer van een van onze activiteiten aan ons verstrekt is vertrouwelijk. En wordt door ons instituut, de docenten en medewerkers vertrouwelijk behandeld.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 25 mei 2018.