Privacy verklaring

Privacyverklaring

Corael Opleidingen, gevestigd aan Blauwkapelseweg 52 3731 ED te De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Blauwkapelseweg 52
3731 ED De Bilt
Telefoon: 030-2200355
E-mail: info@corael.nl
Website: corael.nl
KVK: 30145338

2. Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Corael Opleidingen verwerkt persoonsgegevens als je:
– een training bij ons volgt;
– een opleiding bij ons volgt;
– een coaching of supervisietraject bij ons volgt;
– een online cursus bij ons volgt;
– ons inhuurt voor een in-company opdracht;
– informatie bij ons aanvraagt;
– hebt aangegeven onze nieuwsbrief of trainingsgids te willen ontvangen.

3. Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– adresgevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– geboortenamen
– geboortedatum
– geboorteplaats

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:
– via post, email of telefoon contact met je te kunnen opnemen over je vraag of over je optie/inschrijving voor een training of opleiding;
– contact met je te onderhouden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst voor een training, opleiding, supervisie of coaching die je bij ons volgt of gaat volgen;
– je op de hoogte te houden van ons aanbod. Wij doen dit door je onze nieuwsbrief per email toe te sturen en een keer per jaar onze trainingsgids per post toe te sturen;
– goederen bij je af te leveren;
– je betaling af te handelen;
– te voldoen aan wettelijke financieel-administratieve verplichtingen;
– het opstellen van namenlijsten (bij opleidingen met foto’s), die worden uitgedeeld tijdens een training of opleiding zodat deelnemers contact met elkaar kunnen houden;
– om te kunnen bevestigen dat je een bepaald certificaat hebt gehaald.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Corael Opleidingen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij bieden geen diensten aan minderjarigen. Wij raden je als ouder aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens van je kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan bent overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@corael.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Persoonsgegevens die we voor 25 mei 2018 hebben verzameld

Als je voor 25 mei 2018 aan een of meer van de bovengenoemde activiteiten (artikel 2) hebt deelgenomen, gaan we ervan uit dat je ons met je inschrijving of informatie-aanvraag toestemming hebt gegeven voor het opslaan en gebruiken van bovengenoemde persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen.
Vanaf 25 mei 2018 vragen we je expliciet toestemming voor het opslaan en gebruiken van de bovenstaande persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen.

7. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Corael Opleidingen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Alle persoonsgegevens die wij registreren bewaren wij voor onbepaalde tijd om je ook in de toekomst op de hoogte te kunnen houden over het onderwerp waar je bij ons gegevens over hebt opgevraagd.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Corael Opleidingen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je zijn aangegaan en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met de bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Corael Opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Corael Opleidingen in incidentele gevallen jouw persoonsgegevens aan andere derden, maar dat doen wij alleen met jouw nadrukkelijke voorafgaand gegeven toestemming.

9. Cookies die wij gebruiken

Corael Opleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken van je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Corael Opleidingen neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Corael Opleidingen) bij betrokken is.

11. Gebruikte computerprogramma’s of systemen

Corael Opleidingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens:
– Microsoft Office
– Snelstart

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Corael Opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@corael.nl.

13. Gedrag van trainers en medewerkers van Corael Opleidingen

Alle medewerkers en trainers van Corael Opleidingen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend waarin zij aangeven te zullen werken volgens de privacyverklaring van Corael Opleidingen.

14. Foto/video opnamen

In heel incidentele gevallen worden er tijdens activiteiten van Corael Opleidingen foto of video opnamen gemaakt. Dit materiaal kunnen wij gebruiken voor illustratie van onze website, nieuwsbrieven of trainingsgids.
Wij gebruiken dit materiaal alleen met expliciete schriftelijke toestemming van iedereen die in beeld komt of te horen is.

15. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een email te sturen naar info@corael.nl of telefonisch contact met ons op te nemen op 030-2200355. Dan kunnen wij samen kijken naar jouw wensen en mogelijkheden.

16. Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@corael.nl. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

17. Vaststelling

Deze privacyverklaring is vastgesteld en in werking getreden op 25 mei 2018. Laatst gewijzigd op 19 november 2018.