Masteropleiding Transactionele Analyse

Persoonlijke ontwikkeling en professioneel begeleidingswerk

Wil je ontdekken wat er bewust en onbewust gecommuniceerd wordt en wat communicatie soms zo ingewikkeld maakt? Wat speelt er in de onderlaag, welke verborgen transacties zorgen voor afstand of juist toenadering? Hoe worden we op een dieper niveau gedreven en houden we onszelf tegen om te veranderen? Vragen die aanbod komen in de masteropleiding Transactionele Analyse.

Schrijf je in voor de masteropleiding Transactionele Analyse als je wil leren preciezer te duiden wat er op detailniveau gebeurt in je communicatie, je begeleidingswerk wil verdiepen of jezelf verder wil ontwikkelen in Transactionele Analyse. Een prachtige vervolgstap voor iedereen die al kennis heeft gemaakt met Transactionele Analyse, enige ervaring heeft in persoonlijke ontwikkeling, meer grip wil krijgen op zijn/haar (professionele) communicatie en TA concepten grondiger wil leren kennen.

Doel Masteropleiding Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is de belangrijkste richting binnen de sociale psychologie die zowel praktische toepasbaarheid als grote diepgang met elkaar weet te combineren.
In deze zestiendaagse opleiding in Transactionele Analyse op Master niveau leer je autonomer in het leven te staan. Het TA-gereedschap geeft je een uitgebreid begrippenkader waardoor je sneller kunt duiden wat er gebeurt in communicatie.
Het geeft je buitengewoon krachtige handvatten om mensen aan te sturen of te begeleiden. Een noodzakelijke basis voor management- trainings- en begeleidingswerk.

Brochure van deze opleiding downloaden?

Meer informatie vind je in bijgaande brochure:

Inhoud

De transactionele analyse thema`s die in de opleiding op masterniveau worden uitgewerkt zijn:

 • Werken met (driehoeks-)contracten en contracten in organisaties.
 • Egotoestanden, analyse en diagnose.
 • Contaminaties, uitsluitingen en hoe dit te doorbreken.
 • Transacties in communicatie en het effect daarvan op de interactie.
 • Strooks en het gebruik van verschillende soorten strooks in contact met anderen.
 • Tijdstructurering en (organisatie)Spelen.
 • Existentiële levensposities, verschillende scriptsystemen, organisatiescript, injuncties en counterinjuncties, miskenningen en rackets.
 • Bewustworden en loslaten van script, als weg naar autonomie.
 • Symbiose en autonomie.
 • Effectiever contact maken met de Ware sequence.
 • Soorten overdracht en tegenoverdracht vanuit TA perspectief. Het effectief gebruik van overdracht in begeleidingswerk.
 • Groepsdynamica en hoe je effectief invloed kunt uitoefenen op het groepsproces.
 • Scholen en achtergronden van TA.

Werkwijze

Praktische toepasbaarheid en grote diepgang worden met elkaar gecombineerd. Gewerkt wordt met ervaringsgerichte oefeningen afgewisseld met korte stukjes theorie. Hiermee wordt direct ervaren wat de thema`s betekenen en hoe je dit toepasbaar kunt maken.

Intervisie

Om de ervaringen tijdens de masteropleiding Transactionele Analyse te integreren zijn momenten van reflectie en oefening noodzakelijk. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat zij tussen de blokken deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Tijdsinvestering

De Masteropleiding Transactionele Analyse bestaat uit 8 blokken van ieder 2 cursusdagen en tussen ieder blok een intervisiebijeenkomst. De totale studiebelasting voor de lessen, intervisie en huiswerk bedraagt 180 uur.

Certificering

Deze opleiding wordt gegeven door erkende TA opleiders. Erkend door de International Transactional Analysis Asssociation (ITAA) en de European Association for Transactional Analysis (EATA). Voor de opleiding krijg je 104 uur aan erkende TA opleidingsuren. Deze uren kunnen meetellen voor het internationale ‘Certified Transactional Analyst’ (CTA)-examen.
Het laatste blok van de opleiding wordt afgesloten met een onderdeel waarin de deelnemers hun leerervaringen gestalte geven. Wanneer alle blokken zijn gevolgd en het afsluitende onderdeel voldoende is gehonoreerd, ontvang je een certificaat.

Toelatingscriteria en intake

Deze opleiding is een vervolg op de tweejarige basisopleiding van Corael of voor wie een vergelijkbare opleiding elders heeft gedaan. Voorafgaand aan de opleiding vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats. Daarin maak je kennis met een van de trainers, we bespreken je ervaringen en verwachtingen en gaan na of de opleiding bij je past.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door:
– NOBCO met 96 PE punten
– Registerplein met 149 PE punten
– LVPW met 150 PE punten
– EATA/ITAA met 104 lesuren door gecertificeerde TA trainer (PTSTA).

Kosten

De genoemde kosten zijn exclusief de kosten voor de benodigde literatuur. De kosten hiervoor ramen we op circa 160,-. En exclusief kosten voor eventuele aanvullende begeleiding. Aanvullende begeleiding is niet verplicht.

Startdata

Bekijk agenda
Startdatum
26/10/2021
Data / Bijzonderheden:

Blok 1: 26 en 27 oktober 2021
Blok 2: 30 november en 1 december 2021
Blok 3: 20 en 21 december 2021
Blok 4: 25 en 26 januari 2022
Blok 5: 16 en 17 maart 2022
Blok 6: 12 en 13 april 2022
Blok 7: 17 en 18 mei 2022
Blok 8: 14 en 15 juni 2022 (op 14 juni aansluitend eenvoudig diner)


Extra informatie:

Bij inschrijving vóór 1 augustus 2021 krijg je 5% vroegboekkorting.
Prijs:

3.100,-

Onze trainingsgids 2021-2022

Wilt u onze trainingsgids 2021-2022 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.