Masterpractitioner Transactionele Analyse

Professioneel begeleidingswerk met de Masterpractitioner Transactionele Analyse

Transactionele AnalyseWil je jezelf professioneel verder ontwikkelen in de Transactionele Analyse en meer grip krijgen op wat er bewust en onbewust gecommuniceerd wordt? Dan is de Masterpractitioner Transactionele Analyse wat voor jou! Je verdiept je kennis van de Transactionele Analyse. Daarmee ontwikkelt je vaardigheden om sneller de onderlaag in communicatie te zien en verborgen boodschappen te traceren. Je krijgt een helder theoretisch kader van waaruit je interpersoonlijke en groepsdynamische processen beter kunt begrijpen en hanteren in begeleidingswerk, groepen en in je persoonlijke leven.

Doel Masterpractitioner Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is de belangrijkste richting binnen de sociale psychologie die zowel praktische toepasbaarheid als grote diepgang met elkaar weet te combineren.

In deze zestiendaagse opleiding in masterpractitioner Transactionele Analyse leer je:

 • je professionele autonomie verder te ontwikkelen met Transactionele Analyse;
 • krachtige handvatten om mensen aan te sturen of te begeleiden;
 • mensen te begeleiden naar meer autonomie in zowel individuele begeleiding als in organisaties;
 • je begeleidingswerk te verdiepen door preciezer te duiden wat er op detailniveau gebeurt in communicatie;
 • Je krijgt inzicht in groepsdynamische processen en leert hoe je effectief invloed kunt uitoefenen op groepsprocessen;

Voor jou een prachtige vervolgstap als je al kennis heeft gemaakt met Transactionele Analyse, enige ervaring hebt in persoonlijke ontwikkeling of begeleidingswerk en je jouw (professionele) communicatie wil verbeteren. Dit is echt een noodzakelijke basis voor management- trainings- en begeleidingswerk.

Brochure van deze opleiding downloaden?

Je vind meer informatie in bijgaande brochure:

Inhoud Masterpractitioner Transactionele Analyse

In de Masterpractitioner Transactionele Analyse werken we de volgende Transactionele Analyse thema’s uit:

 • Werken met (driehoeks-)contracten en contracten in organisaties.
 • Egotoestanden, analyse en diagnose.
 • Contaminaties, uitsluitingen en hoe dit te doorbreken.
 • Transacties in communicatie en het effect daarvan op de interactie.
 • Strooks en het gebruik van verschillende soorten strooks in contact met anderen.
 • Tijdstructurering en (organisatie)Spelen.
 • Existentiële levensposities, verschillende scriptsystemen, organisatiescript, injuncties en counterinjuncties, miskenningen en rackets.
 • Bewustworden en loslaten van script, als weg naar autonomie.
 • Symbiose en autonomie.
 • Effectiever contact maken met de Ware sequence.
 • Soorten overdracht en tegenoverdracht vanuit TA perspectief. Het effectief gebruik van overdracht in begeleidingswerk.
 • Groepsdynamica en hoe je effectief invloed kunt uitoefenen op het groepsproces.
 • Scholen en achtergronden van Transactionele Analyse.

Werkwijze Masterpractitioner Transactionele Analyse

Praktische toepasbaarheid en grote diepgang worden met elkaar gecombineerd. Gewerkt wordt met ervaringsgerichte oefeningen afgewisseld met korte stukjes theorie. Hiermee wordt direct ervaren wat de thema`s betekenen en hoe je dit toepasbaar kunt maken.

Intervisie

Om de ervaringen tijdens de Masterpractitioner opleiding Transactionele Analyse te integreren zijn momenten van reflectie en oefening noodzakelijk. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat zij tussen de blokken deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Tijdsinvestering

De Masterpractitioner Transactionele Analyse bestaat uit 8 blokken van ieder 2 cursusdagen en tussen ieder blok een intervisiebijeenkomst. De totale studiebelasting voor de lessen, intervisie en huiswerk bedraagt 146 uur.

Certificering

Deze opleiding wordt gegeven door erkende TA opleiders, erkend door de European Association of Transactional Analysis (EATA) en de International Association of Transactional Analyses (ITAA) en bevat 104 erkende lesuren in Transactionele Analyse.
Het laatste blok van de opleiding wordt afgesloten met een onderdeel waarin de deelnemers hun leerervaringen gestalte geven. Wanneer je alle blokken hebt gevolgd en het afsluitende onderdeel voldoende is gehonoreerd, ontvang je een certificaat.

Toelatingscriteria en intake

Deze opleiding is een vervolg op de tweejarige basisopleiding of de eenjarige practitioneropleiding Transactionele Analyse van Corael. De opleiding is ook toegankelijk voor wie een vergelijkbare opleiding elders heeft gedaan. Voorafgaand aan de opleiding vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats. Daarin maak je kennis met een van de trainers, we bespreken je ervaringen en verwachtingen en gaan na of de opleiding bij je past.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door:
– NOBCO met 96 PE punten
– Registerplein met 139 PE punten
– LVPW met 150 PE punten
– Schoolleidersregister PO met 85 punten
– EATA/ITAA met 104 lesuren door gecertificeerde TA trainer (PTSTA).

Kosten

De genoemde kosten zijn exclusief de kosten voor de benodigde literatuur. De kosten hiervoor ramen we op circa 160,-. En exclusief kosten voor eventuele aanvullende begeleiding. Aanvullende begeleiding is niet verplicht.

Startdata

Bekijk agenda
Startdatum
13/11/2024
Data / Bijzonderheden:

Data volgende groep:
Blok 1: 13 en 14 november 2024
Blok 2: 18 en 19 december 2024
Blok 3: 13 en 14 januari 2025
Blok 4: 3 en 4 februari 2025
Blok 5: 10 en 11 maart 2025
Blok 6: 14 en 15 april 2025
Blok 7: 14 en 15 mei 2025
Blok 8: 23 en 24 juni 2025


Extra informatie:

Bij inschrijving vóór 1 september 2024 krijg je 5% vroegboekkorting.
Prijs:

3600,-

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.