We zijn in de prijzen gevallen voor de prestigieuze Comenius Mediaprijs!

juni 24th, 2018

We zijn in de prijzen gevallen voor de prestigieuze Comenius Mediaprijs!

Een nominatie en een medaille! In Berlijn vond afgelopen donderdag de prijsuitreiking plaats voor de Europese Comenius mediaprijs. Een prijs voor innovatieve onderwijsmedia. Corael Opleidingen heeft voor de Enneagram e-learning een nominatie ontvangen voor deze mediaprijs. Deze e-learning hebben wij onlangs in samenwerking met Teachers in Media uitgebracht. En we hebben de Comenius Mediaprijs (de medaille) gewonnen voor de technische omgeving (Teacherschannel) waarin onze e-learning te volgen is.

Op de foto: Malou Captijn en Koen Stellaard in Berlijn met de nominatie voor de Enneagram e-learning.

Wat is de Comenius Mediaprijs?

Het Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien (GPI) is een wetenschappelijke vereniging voor multimedia, onderwijstechnologie en media-didactiek en bekroonde afgelopen week de 23ste Comenius EduMedia-prijzen voor unieke digitale onderwijsmedia (comenius-award.de). Met de toekenning van de Comenius Prijzen bevordert het GPI educatieve, inhoudelijke en creatieve digitale educatieve media.

De nieuwe online cursus Enneagram is nu verkrijgbaar

Naast de e-learning Effectief communiceren met Transactionele analyse is nu ook de e-learning Enneagram beschikbaar op coraelacademie.nl
In deze online cursus Enneagram krijg je diepgaande kennis over de negen verschillende enneagramtypen, de eigenschappen en het gedrag wat daarbij hoort en daarmee inzicht in jezelf en de ander. Deze kennis helpt jou om effectiever met mensen samen te werken en te leven, om te coachen, te adviseren en leiding te geven.

Verder lezen...


De cursus is opgedeeld in:
– een algemeen gedeelte met uitleg over het enneagram;
– een test;
– een beschrijving van de negen typen en (heel uniek!) voor elk enneagramtype een uitgebreid videointerview met drie mensen met het zelfde enneagramtype (typeinterview). Elly Voorend spreekt met hen over hoe zij met de typespecifieke thema’s omgaan in hun leven;
– en een reflectie op wat je hebt geleerd.
Coach en trainer Elly Voorend neemt je aan de hand van videocolleges mee door deze e-learning en geeft bij ieder onderdeel een korte uitleg. Door middel van vragen en opdrachten maak je de vertaalslag naar je eigen gedrag.
Geïnteresseerd? Klik dan op de link en start de cursus.

Veranderen is een keuze!

april 4th, 2015

‘Veranderingen, vooral als ze ingrijpend zijn, brengen ons uit balans. De mens probeert altijd het evenwicht te herstellen door terug te keren naar het basisgevoel van voorheen. Of het nu om positieve ervaringen gaat of om nare gebeurtenissen’ (M. Vermeulen, Volkskrant 29 maart 2015).

Merkwaardig toch, die neiging om vast te houden aan negatieve (basis)gevoelens terwijl het positieve voorhanden is? Deze neiging heeft te maken met onze gehechtheid aan dat wat vertrouwd is. Als we als kind veel geprezen zijn of op onze kop hebben gekregen, dan zijn we later geneigd diezelfde ervaring weer op te zoeken. Het gaf ons toen een bepaalde aandacht en erkenning en onbewust blijven we dit herhalen.

Als kind hebben we onze ervaringen (positief en negatief) opgeslagen in ons lichaam en brein. Het kind neemt vervolgens onbewust een besluit hoe het zich gaat gedragen, denken en voelen om te overleven, bijvoorbeeld: ‘ik zal altijd lief zijn, anders krijgen papa en mama ruzie’. Tegelijkertijd worden in dit proces in het brein neurologische verbindingen ‘aangelegd’. Bepaalde neurologische paden waarlangs we denken, voelen en doen. Hoe vaker het kind op een bepaalde manier denkt en voelt, des te meer raakt dat ingesleten. Dit is wat we kennen en vertrouwd is, ons basisgevoel. Nieuw gedrag, een andere manier van denken en voelen wordt hierdoor steeds moeilijker. Vergelijk het met een oude langspeelplaat die steeds dezelfde melodie laat horen als de naald in dezelfde groef blijft hangen. Ons ‘anders‘ voelen dan we gewend zijn haalt ons uit onze comfortzone en brengt het risico met zich mee dat we niet gezien worden zoals we gewend zijn. Nieuw gedrag en dus nieuwe ervaringen worden hiermee niet uitgedaagd. Het blijven hangen in dezelfde ‘groef’ is aantrekkelijk.

Met andere woorden, wij mensen herhalen hetzelfde patroon totdat nieuwe ervaringen ingesleten zijn. Totdat nieuwe gedachten, gevoelens en gedragingen ‘vertrouwd’ worden en we niet meer hoeven terug te keren naar oude (negatieve) ervaringen. Soms een hele klus, maar… mogelijk!

Wat is hiervoor nodig? … een nieuw besluit!

Introductie Corael Opleidingen

december 29th, 2014

Onderstaande film geeft een overzicht van ons werk, onze visie en onze werkwijze.

Contact: Wat doe je als het spannend wordt?

augustus 28th, 2014

Elly Voorend

 

Wat zeg je nadat je ‘hallo’ hebt gezegd? Of nadat je ruzie hebt gehad? Een onhandig zoeken naar woorden, een gespannen stilte die ontstaat. Je zult niet de eerste zijn die er moeite mee heeft. Sommigen geven er een draai aan, anderen weten zich geen raad.

Waarom is contact soms zo lastig?

Het vraagt moed om jezelf te laten zien, want het is risicovol. Het ervaren van contact is een menselijk verlangen en tegelijkertijd teer en kwetsbaar. Het raakt onze kwetsbaarheid van toen we als kind afhankelijk waren van onze ouders. Hun afwijzing of omhelzing was bepalend voor ons gevoel te mogen bestaan, gezien te worden, geliefd te zijn. Onze diepste angst is er niet bij te horen en niet van waarde te zijn. Daarom gaat contact vaak gepaard met angst voor afwijzing. Ook oppervlakkig contact kan ongewild en onbewust deze angsten raken. De reden waarom veel mensen door anderen aardig gevonden willen worden. En contact is precair: één misvatting of verkeerde interpretatie en het kan zomaar gebeurd zijn. Daarom stellen sommigen zich terughoudend op of vermijden liever helemaal intiem contact om een gevoel van autonomie te behouden.
Alles is afhankelijk van de veiligheid die we al dan niet voelden in de relatie met onze ouders. Wie zich veilig voelde, gaat er eerder van uit dat de ander hem/haar waardevol vindt en voelt zich sneller op z’n gemak. Wie dat niet kent is eerder wantrouwig en zal de kat uit de boom kijken.

Wat is écht contact?

Wat zeg je nadat je ‘hallo’ hebt gezegd wordt overbrugbaar wanneer we niet naarstig op zoek gaan naar ‘iets’ te moeten doen, maar stil durven zijn. En in die stilte onszelf openen voor de ander. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dit vraagt training en oefening. Voor écht contact is stilte nodig voorbij het geraas van onze gedachten en invullingen. Datingsites en sociale media kunnen je in ‘contact’ brengen, maar om echt verbinding te maken is meer nodig. Ook praten hoeft nog geen echt contact te zijn. We kunnen onze tijd verdrijven met verhalen vertellen, het uitwisselen van nieuwtjes of het praten over anderen. We ervaren pas werkelijk contact wanneer we elkaar vanuit gelijkwaardigheid ontmoeten en nieuwsgierig zijn naar de ander. Wanneer beiden zich gezien en geaccepteerd voelen. Er is sprake van echt contact als we aandachtig zijn, onze kwetsbaarheid laten zien en ons openstellen voor de reacties van de ander. Zonder oordeel of vooraf opgelegde censuur. Wanneer we zonder opsmuk of terughoudendheid vertellen wat we diep van binnen voelen, onze angsten en onhebbelijkheden kenbaar maken. Dwars door alle lagen van ons ego heen en voorbij onze trots. Het ervaren van werkelijk contact gaat buiten ons bewustzijn om en ervaren we in ons lijf. Daarom zeggen we soms ‘het voelt niet goed’, zonder aan dat gevoel direct woorden te kunnen geven. Werkelijk contact gaat voorbij woorden, het gaat om je ‘aangeraakt’ voelen.

Strategieën

Omdat contact en de onzekere momenten daarin spannend kunnen zijn, hebben veel
mensen strategieën ontwikkeld om hiermee om te gaan. Lastige onderwerpen vermijden in de hoop dat ze vanzelf overgaan, lachen terwijl we van binnen huilen, overdreven aardig of juist gereserveerd zijn, de ander hoogachten of minachten, doen in plaats van voelen, rationaliseren in plaats van ervaren.

Contact na ruzie

Na een verwijt of conflict nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de ander is niet wat we van nature doen. Het kan ons confronteren met onszelf, met ons falen, met wie we werkelijk zijn. Het kan ons zelfbeeld verbrokkelen. Het is makkelijker om met de vinger naar de ander te wijzen dan onze angsten aan te kijken. Durven toegeven dat je fouten maakt, dat je het niet zo handig hebt aangepakt of vertellen wat je behoefte is, in plaats van de ander boosaardig aan te blijven kijken, opent de weg.

Tot slot

Het mooie is dat we door de generaties heen leren. We zijn al veel verder dan onze ouders en grootouders. Honderd jaar geleden was er wel Freud maar nog geen ‘kracht van kwetsbaarheid’. Er valt nog veel te leren en alles staat of valt met de wéns om te leren. Contact maken is oefenen, stap voor stap:

‘Een mier in beweging doet meer dan
een sluimerende os.’ (Lao Tzu)

Ik wil een doel halen, maar wil ik het nou echt? Een NLP-concept

oktober 8th, 2013

De logische niveaus van NLP

Als we een doel willen bereiken gaat dat stukken makkelijker als we het echt willen. Maar wanneer willen we iets echt? Om dit te onderzoeken werken we in NLP met de neurologische niveaus, een model waarbij Robert Dilts de logische niveaus van Bateson koppelt aan het zenuwstelsel. Dilts maakt onderscheid in 6 neurologische niveaus, van laag naar hoog: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuiging, identiteit en spiritualiteit (missie). Het neurologische niveau dat gemobiliseerd wordt als een persoon wordt uitgedaagd op het niveau van zijn missie en identiteit, is veel dieper dan het niveau dat nodig is wanneer je bijvoorbeeld je hand beweegt of kijkt om iets te zien. Om de omgeving te kunnen ervaren hoeft iemand alleen passief zijn zintuigen (horen, zien enz…) aan te passen. Wanneer je actie wilt ondernemen moet je meer van je zenuwstelsel mobiliseren om dat voor elkaar te krijgen. Hoe hoger het niveau, hoe meer moeite hiervoor moet worden gedaan.

De bron van persoonlijke problemen ligt doorgaans op een hoger logisch niveau, bijvoorbeeld op overtuiging- of identiteitsniveau en soms op spiritueel niveau. Mensen zouden anders simpelweg iets hoeven aan te leren en klaar zijn we. Maar zo werkt het doorgaans niet. Onze problemen zijn vaak gelegen is in een dieperliggende overtuiging of op identiteitsniveau ‘wie ben ik’, en soms op het niveau van de zingeving, ‘van waar uit leef ik?’ ‘Waartoe ben ik hier?’ (spiritualiteit). Met de logische niveaus maak je deze vragen concreet en ervaarbaar.

De logische niveaus zijn ook op organisaties van toepassing. In welke omgeving de organisatie werkt, wat ze doen en wat ze kunnen is vaak wel benoembaar. Ook de visie en missie staat op papier. Om de organisatiemissie te bereiken is het van belang dat de organisatie congruent is op alle logische niveaus. Het gaat dan om vragen zoals: waar gelooft het bedrijf in? Welke overtuigingen leven er in de organisatie over zichzelf en andere organisaties? Door te zoeken naar deze antwoorden zien we vaak dat de missie scherper en organisatiedoelen makkelijker worden behaald.

In onze training ‘De kracht van NLP’ leer je hier meer over.

 

Piet van Haaster
Corael Opleidingen


Interessant? Deel

 

Integratief coachen

september 3rd, 2013

Piet behaalde onlangs in Oslo het internationale examen in de Transactionele Analyse (TA). We zijn zeer blij met dit resultaat! TA is voor ons een belangrijke psychologische stroming: de concepten zijn een onmisbare tool om te duiden wat er gebeurt in communicatie. Toch heeft elke stroming ook zijn beperkingen. Daarom werken wij integratief: naast TA gebruiken we het Enneagram (voor inzicht in diepere drijfveren en de persoonlijkheidsstructuur), NLP (methodieken voor verandering) en Familieopstellingen (voor inzicht in de dynamiek van het systeem van herkomst). Door de vier stromingen te integreren vullen ze elkaar aan tot een compleet geheel. We noemen dit integratief coachen.
Zoals bijvoorbeeld bij Anja (34): getrouwd, twee kinderen en werkzaam als consulent sociale zaken bij een gemeente. Zij liep vast op haar werk, voelde zich onzeker, had een slecht contact met haar leidinggevende door wie zij zich niet gezien en gehoord voelde, kwam vaak in tijdnood en had regelmatig last van hoofdpijn. Anja doorliep bij ons in acht sessies de vier stromingen.
Transactionele Analyse gaf Anja inzicht in hoe ze het anderen naar de zin wilde maken zoals ze vroeger deed voor haar moeder. Ze gaf hierdoor op haar werk slecht haar grenzen aan, nam taken op zich die niet nodig waren en nodigde anderen uit achterover te leunen. Dat maakte haar boos, maar ze durfde daar niets van te zeggen waardoor anderen haar niet werkelijk zagen. Dat gaf haar de bevestiging niet serieus genomen te worden in het leven en ze voelde zich toenemend slachto¬ er. Anja leerde hoe ze uit het (TA)Spel kon stappen. Ze ontdekte dat ze haar moeder op haar leidinggevende projecteerde, wat haar inzicht gaf in soortgelijke situaties in het verleden met o.a. leidinggevenden. Het Enneagram gaf Anja inzicht in de oorsprong van haar angst en onzekerheid, haar behoefte aan veiligheid en onstuitbare drang om alles heel precies te doen. Met oefeningen uit NLP ontdekte Anja welke overtuigingen, gedragingen en gevoelens van haar en welke van haar moeder waren en leerde zij dit te onderscheiden. Een familieopstelling ten slotte gaf haar inzicht in hoe haar moeder er alleen voor stond en er daarom niet kon zijn voor haar dochter. Dit maakte Anja mild waardoor veranderingen in haar overtuigingen verankering vonden.

Nieuwe test op Enneagramsite.nl

januari 30th, 2013

Enneagram Arend van Dam Corael 2
De Enneagramsite.nl is vernieuwd en geeft veel informatie over het het enneagram, een enneagramtest en informatie over de relatie tussen twee enneagramtypen?

Kijk op enneagramsite.nl

Ben jij een sufferd?

augustus 21st, 2012

`Weet je wat jíj moet doen…?`, `Ik had je toch gezegd dat….?` Anderen schijnen vaak precies te weten wat jij moet doen en wrijven het je ook nog eens onder je neus. Nóg erger is dat wanneer je zelf al bedacht had wat je zou moeten doen! Alsof jij een sufferd bent, je plotseling weer een klein kind bent en met je mond vol tanden staat. Op zo`n moment lijkt het wel alsof een ongewilde kracht je dwingt om hetzelfde gedrag te vertonen als toen je klein was en van je ouders een vermanende blik of opmerking kreeg.

In de Transactionele Analyse noemen we die `toestand` waarin we dan belanden, de `Kind-egotoestand`. Ieder mens heeft drie `egotoestanden` in zich: de Ouder, de Volwassene en het Kind. Vanuit alle drie de posities kunnen we reageren. Bij sommigen van ons is één toestand oververtegenwoordigd. Als bijvoorbeeld het Kind `voorop` staat, dan heb je moeite met verantwoording en besluiten nemen en je past je aan autoriteiten aan, of je stelt je juist onderdanig of rebellerend op.

Als de `Ouder` oververtegenwoordigd is, heb je de neiging om je verantwoordelijk te voelen, de ander te vertellen hoe het zit en je bent vaak weinig speels. Politici hebben daar nogal een handje van. Nou ja, behalve eentje dan: `Doe eens normaal, man!` riep Wilders tegen Rutte. Een rebellerend Kind tegenover een Ouder.

Bij TA zoek je naar een evenwicht tussen alle drie de delen. Dus de Ouder en het Kind in jou zodanig integreren in je Volwassene-deel, dat je je niet meer ergert wanneer iemand tegen je zegt wat je moet doen, maar dat je zegt wat de opmerking met jou doet. En wie denkt volwassen te zijn en verlost van `ouders` kan bedrogen uit komen. Betrap jij jezelf er weleens op wat je allemaal `moet` doen? Dat je `moet` zorgdragen voor je familie, dat je aardig `moet` zijn, dat je toch eerst de was `moet` ophangen voordat je een boek mag lezen? Aan wie geef je eigenlijk gehoor? Vaak zitten fantasieën over wat van onze ouders moest diep geworteld. Want wie zegt nou werkelijk tegen jou dat je een sufferd bent?

Elly Voorend

Aantrekkelijk fiscaal voordeel opleidingskosten

juni 1st, 2012

De kosten voor de opleidingen bij Corael zijn fiscaal aftrekbaar, zoals het lesgeld en de aanschaf van studieboeken en vakliteratuur. Mits de opleiding waarde toevoegt aan je (toekomstige) beroep. Voor particulieren geldt een drempel van 500 EUR. Als je een eigen bedrijf hebt, vervalt de drempel en kun je het volledige bedrag als kosten aftrekken. Dit betekent dat je afhankelijk van je inkomen minimaal 1/3 deel van de kosten kunt terugkrijgen.

Relaties

oktober 1st, 2011

Als iets van belang is in het leven, dan zijn het wel relaties, onze contacten met andere mensen. We kunnen elkaar inspireren, verblijden en het elkaar moeilijk maken. Zodra een relatie groeit, ontstaat ook de kans op verwarringen of conflicten. Of het nu een werk-, vriendschappelijke- of partnerrelatie betreft, ieder mens botst weleens tegen een ander aan. `Hoe ga ik om met die ene collega? Zeg ik dit nu wel of niet?`

We voelen ons gelukkig in het leven als onze contacten prettig verlopen en we onszelf kunnen zijn. Een hele klus, want hoe doe je dat? Sommigen verkeren in een voortdurende onzekerheid over hun relaties, anderen willen zich bewijzen door keihard te werken en weer anderen vermijden het contact maar liever helemaal. Ieder van ons heeft zo zijn eigen strategie, waarmee je tegelijkertijd van jezelf vandaan raakt. Bij jezelf komen, `jezelf zijn` is feitelijk een spiritueel proces. Het betekent jezelf leren kennen, je ego steeds meer loslaten en je hart openen.

Ons recent uitgekomen boek `Kleine ego`s, grote zielen` is bij dit proces zeer ondersteunend, blijkt uit de vele enthousiaste reacties van lezers. Een lezer verwoordde het zo:

`Het leuke is dat ik door jullie boek hele bijzondere gesprekken met mijn zoon heb gekregen!`

Onafhankelijk én in verbinding leren staan met de ander. Zo groeit een relatie naar intimiteit, en collegiale verhoudingen naar effectieve samenwerking. Contact en communicatie zijn hierbij van essentieel belang.