Werkwijze coaching

In het eerste gesprek onderzoeken we samen wat er bij je speelt en bepalen we of we verder samenwerken. Het kan zijn dat je andere hulp nodig hebt. In dat geval kunnen wij je doorverwijzen. Als we besluiten samen verder te gaan, stellen we het doel vast waar je aan wil werken en maken we daarover afspraken. Een coachingstraject bestaat uit zeven tot tien gesprekken. Na vijf coachingsessies houden we een tussentijdse evaluatie. Bij afsluiting van het coachingstraject volgt een eindevaluatie. Onze manier van werken is direct, praktisch en betrokken. Wij stimuleren je om op een andere manier naar jezelf en situaties te kijken.

Wij werken vanuit de positieve psychologie, waarbij het heden een belangrijkere rol speelt dan het verleden. We maken gebruik van de meest effectieve psychologische stromingen zoals Transactionele Analyse, het Enneagram, NLP, Familieopstellingen en lichaamsgericht werk. Ook kijken we naar jouw manier van uitdrukken, communiceren en contact maken. Je wordt je bewust van de effecten daarvan. En hiermee sla je de weg in naar effectieve verandering(en).

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.