Individuele coaching

Inzicht in gedrag, actief leren en veranderen

U of één van uw medewerkers loopt regelmatig tegen zichzelf aan bijvoorbeeld door een ineffectieve manier van communiceren of samenwerken. Een coach houdt de spiegel voor en nodigt hem of haar uit om op een andere manier naar zichzelf en de situatie te kijken. Dankzij inzicht in oude patronen, ziet de medewerker de keuze voor een effectievere strategie helder voor ogen. In dit coachingstraject leert de medewerker hoe die uitdrukking geeft aan zichzelf, communiceert en contact maakt. Deze bewustwording en de effecten op anderen openen de weg naar verandering. De coach stimuleert hierbij de medewerker te gaan experimenteren en oefenen met nieuw gedrag.In het eerste gesprek kijken we of het klikt en stellen we het coachdoel vast. Dit doel bespreekt de medewerker in een gezamenlijk gesprek met leidinggevende en coach. Daarna volgen vijf tot tien sessies coaching. Na afloop vindt een evaluatiegesprek plaats over het resultaat met medewerker, leidinggevende en coach. In dit gesprek onderzoeken we gezamenlijk hoe de medewerker in de werkomgeving het nieuw geleerde gedrag kan inzetten en verfijnen en hoe de leidinggevende deze medewerker hierin kan stimuleren. De medewerker geeft in de gesprekken zelf aan wat hij of zij hierover wil delen. De vertrouwelijkheid van de inhoud van het coachingstraject staat voor de coach voorop.

`De leidinggevende ondersteunt en stimuleert`


Interessant? Deel