Methoden

Wij werken met vier psychologische methoden:

  • Transactionele Analyse
  • Enneagram
  • NLP
  • Familieopstellingen

Wat is Transactionele Analyse (TA)?

Transactionele Analyse is een theorie over de wording van de persoonlijkheidsstructuur. Het geeft inzicht in gedrag en gedragspatronen; in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect op de communicatie.
In Transactionele Analyse worden drie rollen onderscheiden: Ouder, Volwassene en Kind.
In Transactionele Aanalyse gaat men ervan uit dat mensen op jonge leeftijd al ‘besluiten’ nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. De daaruit ontstane patronen zijn een reactie op vroege ervaringen, waar mensen naar handelen en (onbewust) hun leven naar inrichten. Inzicht hierin maakt dat mensen kunnen kiezen voor scriptmatig gedrag of ander, meer effectief gedrag. Het maakt de weg vrij te kiezen voor het loslaten van de automatische reacties en biedt daarmee een opening naar autonomie.
‘Ieder mens heeft de neiging een spel te spelen
om te ontkomen aan de werkelijkheid,
om bijbedoelingen te verbergen,
om bezigheden te rationaliseren.’

Eric Berne: Mens erger je niet.

Wat is het enneagram?

Het enneagram is een (eeuwenoude) karaktertypologie die op een heldere manier inzicht geeft in jezelf en je relaties met anderen. Wij definieren het enneagram als een typologie van 9 motivaties gebaseerd op onbewuste en dwangmatige reactiepatronen in voelen denken en gedrag. Het enneagram stelt je in staat om je eigen karakter te begrijpen en het geeft een helder inzicht in je relaties met anderen. Het is een rijke bron voor zelfreflectie, zelfkennis en zelfacceptatie. Het enneagram maakt je bewust van de aanleg van elk type mens voor de `hogere kwaliteiten` als moed, daadkracht of objectiviteit. Het enneagram is waardevrij, het ene persoonlijkheidstype is niet beter of slechter dan het andere. Ieder persoonlijkheidstype heeft eigenschappen die zeer doeltreffend kunnen zijn. Door groeiend zelfinzicht leer je jouw minder sterke kanten herkennen, erkennen en ze om te vormen tot kwaliteiten. Doordat je jezelf en anderen beter leert begrijpen, werk je ook beter samen met die anderen. Je merkt dat je effectiever leiding geeft, als coach functioneert, adviseert, begeleidt en/of conflicten oplost.

Wat is NLP?

NLP is een methode uit de praktische psychologie die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen.
Het is een verzameling van technieken oorspronkelijk gemodelleerd van een aantal beroemde therapeuten waaronder Frits Perls (gestaltherapie), Virginia Satir (gezinstherapie) en Milton Erickson (hypnotherapie). NLP helpt je nauwkeurig en zorgvuldig te kijken en te luisteren naar wat zich tijdens de communicatie afspeelt.
Met de term `neuro` wordt bedoeld dat menselijk gedrag het resultaat is van neurologische processen. We onderscheiden verschillende manieren waarop mensen hun zintuiglijke indrukken (gevoelens en gedachten) innerlijk weergeven. Deze processen worden geordend met behulp van taal, vandaar de toevoeging `linguïstisch`. Met de term `programmering` tenslotte, doelen we op het vermogen van mensen om oude patronen te herordenen en uit te breiden teneinde een specifiek doel succesvoller te bereiken. NLP kijkt naar `hoe iemand doet wat hij doet`. Met behulp van verschillende NLP technieken kan elk mens ontdekken wat hij doet en dit veranderen in meer effectieve gedrag. Door op een andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken en te ervaren ontstaan nieuwe inzichten. Hiermee kan hij een nieuwe betekenis geven aan ervaringen en daarmee loskomen van oude patronen en deze vervangen door meer effectieve strategieën.

‘Je loopt op straat en je hoort een luide knal. Je weet niet wat er aan de hand is.
Iemand roept “vuurwerk” en je bent gerustgesteld.
Iemand roept “help” en je reageert heel anders.
Het kader bepaalt je ervaringen.’

Milton Erickson in NLP in Nederland van Jaap Hollander e.a.

Wat is Familieopstellingen?

Soms is kennis van TA, Enneagram of NLP ontoereikend om bepaalde patronen te doorbreken. Familieopstellingen kunnen problemen op het werk of privé zeer inzichtelijk maken en helpen verborgen belemmeringen te onderkennen en te doorbreken. Zoals problemen die te maken hebben met een verstoorde dynamiek in het gezin van herkomst. Bijvoorbeeld als het gaat om plek in de familie, angsten, verlangens, schuldgevoelens. Door te werken met familieopstellingen kunnen problemen zichtbaar worden gemaakt. Een proces van heling en integratie kan op gang komen als de spanningsvelden zichtbaar worden. Bij een opstelling zet je familieleden in de ruimte neer, dichtbij of ver weg. De deelnemers fungeren als plaatsvervangers (representanten) van je familieleden. Het bijzondere is dat deze representanten dikwijls dezelfde gevoelens en gedachten hebben van degenen die zij vertegenwoordigen. Door deze gevoelens en gedachten uit te spreken en door de posities van de familieleden te veranderen, ontstaat er ruimte voor beweging. Energie en liefde kunnen weer stromen.

‘Waar taal geen betekenis meer heeft
en veelzeggend uitmondt in stilte.
Waar je vlak bij het geheim bent 
en woordeloos alleen nog maar
buigen kan voor het leven.’

Hans Bouma

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.