Masterpractitioner Counseling & Coaching | TA en Enneagram

Coach opleiding voor relationele counseling en coaching

coach opleiding
Coachen met Enneagram en Transactionele Analyse

Zoek je een coach opleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen die met de meeste begeleidingsprocessen gepaard gaan? Dan is deze coach opleiding iets voor jou! Met het Enneagram haal je snel de kern van het probleem naar boven in je rol als coach, begeleider of manager en met TA ontwikkel je jezelf als een professionele counselor, coach en begeleider.
Je leert in deze éénjarige ervaringsgerichte en erkende Masterpractitioner opleiding Relationele Counseling & Coaching met TA en Enneagram:

  • op een professionele manier het vak van counselor en coach;
  • gebruik te maken van wat er tussen coach en coachee in het moment in het begeleidingswerk gebeurt. We maken hierbij gebruik van de relationele Transactionele Analyse van o.a. Hargarden en Sills;
  • de belangrijkste theorieën over counseling en coaching vanuit de Transactionele Analyse en deze toe te passen in begeleidingswerk;
  • met Transactionele Analyse patronen doorbreken en gericht veranderingswerk te doen;
  • elk Enneagramtype grondig kennen;
  • met behulp van het Enneagram te focussen op de basismotivatie van de cliënt en de daarmee samenhangende belemmerende patronen;
  • concrete interventies voor elk Enneagramtype toe te passen in je begeleidingswerk;
  • de gezonde en ongezonde aspecten van de Enneagramtypen kennen op basis van Riso & Hudson, Maitri en Naranjo.

Voor wie is deze coach opleiding?

Deze opleiding is iets voor jou als je een praktische en ervaringsgerichte coach opleiding zoekt, als je op een professioneel en diepgaand niveau stagnerende begeleidingsprocessen wil leren doorbreken en mensen wil begeleiden, coachen of managen vanuit de kennis van het Enneagram en Transactionele Analyse. (Voor de toelatingseisen zie onderstaand).

Doel van de coach opleiding

Met deze masterpractitioner coach opleiding krijgt je met het Enneagram een diepgaande kennis van de persoonlijkheid en met behulp van de Transactionele Analyse theorie en technieken concrete handvatten om mensen te begeleiden. Je leert bij elk Enneagramtype welke specifieke interventies je kunt toepassen in begeleiding.
Uit onze ervaring is gebleken dat deze opleiding ook zeer aanvullend is voor wie al een coach opleiding of een counselors opleiding heeft gedaan. In een intakegesprek onderzoeken we dan met elkaar of er overlap is.

Brochure van deze coach opleiding downloaden?

Meer informatie vind je in bijgaande brochure:

Inhoud

In deze masterpractitioner opleiding behandelen we de negen Enneagramtypen en welke concrete interventies je kunt toepassen voor veranderingswerk.
Daarbij komen de gezonde, gemiddelde en ongezonde (pathologische) aspecten van alle negen Enneagramtypen aan de orde. De ingang van de psychopathologie wordt gebruikt om vanuit een breder perspectief naar de Enneagramtypologieën te kijken, de vervormingen te kennen en ‘pathologie’ van ‘gezondheid’ te onderscheiden.
Je leert met methoden uit de Transactionele Analyse doelgericht te werken en minder snel ‘mee te gaan’ met de zijwegen van de weerstand. We besteden veel aandacht aan het vak van counselor, coach en begeleider.

In de brochure is een uitgebreid overzicht opgenomen van de onderwerpen die worden behandeld.

Werkwijze

In deze coach opleiding wordt, naast je professionele functioneren, ook aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen die direct toepasbaar zijn in je werk of counselings- en coachingspraktijk. Je kunt het geleerde direct integreren in je persoonlijk leven. Bij aanvang maken we met jou een leercontract. Hierin spreken we onder andere af welke persoonlijke en professionele doelen je met de opleiding wil realiseren en welke inzet je daarvoor levert.

Intervisie

Om de ervaringen tijdens de opleiding te integreren zijn momenten van reflectie en oefening noodzakelijk. Daarom verwachten we van je dat je tussen de blokken deelneemt aan intervisiebijeenkomsten.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 16 cursusdagen (8 blokken van 2 dagen) en tussen ieder blok een intervisiebijeenkomst. De totale studiebelasting voor de lessen, intervisie en huiswerkopdrachten bedraagt voor deze opleiding 149 uur.

Certificering

Het laatste blok van de coach opleiding wordt afgesloten met een onderdeel waarin de deelnemers hun leerervaringen vormgeven. Wanneer je alle blokken hebt gevolgd, de jaaropdracht hebt gemaakt en het afsluitende onderdeel hebt volbracht, ontvang je het certificaat voor de Masterpractitioner opleiding Counseling & Coaching. De opleiders zijn erkend door de European Association of Transactional Analysis (EATA) en de International Association of Transactional Analyses (ITAA). De opleiding bevat 104 lesuren waarvan 90 erkende lesuren in Transactionele Analyse en 4 supervisie-uren door een gecertificeerde TA trainer ((P)TSTA).

Toelatingscriteria en intake

De Masterpractitioner Counseling & Coaching is een vervolg op de tweejarige practitionersopleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie. Met een vergelijkbare practitionersopleiding kan je ook worden toegelaten. Voldoende kennis van het Enneagram, je eigen Enneagramtype en Transactionele Analyse is een vereiste. Mocht je geen kennis van het Enneagram en Transactionele Analyse hebben raden we je aan vooraf de tweedaagse trainingen Introductie Enneagram en Transactionele Analyse 101 te volgen en bij twijfel over je Enneagramtype een Enneagramtype-interview. We houden een intakegesprek met je om vast te stellen of je vooropleiding voldoende is.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door:
– NOBCO met 106 PE punten.
– LVPW met 150 PE punten.
– Registerplein 142 PE punten
– Schoolleidersregister PO met 90 punten
– EATA/ITAA met 90 uur les in Transactionele Analyse en 4 uur supervisie door een gecertificeerde TA trainer (P)TSTA.

Kosten

De kosten zijn inclusief koffie/thee lunches en documentatiemap en exclusief de kosten voor de benodigde literatuur. De kostenraming hiervoor is opgenomen in de flyer.

Indicatie Enneagramtype

Wil je een indicatie van je enneagramtype? Doe de test op Enneagramsite.nl.

Startdata

Bekijk agenda
Startdatum
05/11/2024
Data / Bijzonderheden:

De volgende groep start op:

Blok 1: 5 en 6 november 2024
Blok 2: 3 en 4 december 2024
Blok 3: 7 en 8 januari 2025
Enneagramavond: 13 januari 2025 (type 2 en 4)
Blok 4: 28 en 29 januari 2025
Enneagramavond: 10 februari 2025 (type 1 en 7)
Enneagramavond: 3 maart 2025 (type 5 en 8)
Enneagramavond: 10 maart 2025 (type 3, 6 en 9)
Blok 5: 12 en 13 maart 2025
Blok 6: 8 en 9 april 2025
Blok 7: 23 en 24 mei 2025
Blok 8: 26 en 27 juni 2025 (met op 26 juni aansluitend diner)


Extra informatie:

Bij inschrijving vóór 1 september 2024 krijg je 5% vroegboekkorting.
Prijs:

3750,-

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.