Begeleiding naar CTA

Begeleiding naar CTA, de internationale certificering in Transactionele Analyse (CTA)

‘Een prachtige weg naar verdere professionalisering!’

CTA-examen, voor wie nog verder wil…

Wil je je verder specialiseren in de Transactionele Analyse (TA)? Sneller doorzien wat er gebeurt in communicatie of wil je je professioneel en internationaal scholen? Dan kun je opgaan voor het internationale CTA-examen.
Wij bieden officiële supervisie begeleiding naar het internationale Transactioneel Analyse examen (CTA). Onze supervisie is erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA) en de International Association for Transactional Analysis (ITAA).
Met onze supervisie begeleiden we je naar het CTA-examen in counseling. De supervisie biedt een diepgaande integratie van theorie en praktijk en een verdere verdieping in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Je leert TA-concepten grondig kennen en accuraat toepassen in je werk. Een interessant traject voor wie als trainer, coach, counselor, consultant, manager, docent of begeleider werkt.

Het internationale Transactionele Analyse (CTA)-examen

Om op te gaan voor het Transactionele Analyse (CTA)-examen moet je voldoen aan een minimum aantal uren gevolgde TA-training en supervisie. Met een van onze practitionersopleidingen en de beide masteropleidingen heb je een goede basis om je voor te bereiden op het examen voor de internationale certificering in Transactionele Analyse.
Het CTA-examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling examen. Voor het schriftelijk examen schrijf je aan de hand van een aantal vragen een scriptie over jouw identiteit als TA-professional, de TA-theorie en hoe jij deze theorie toepast in je praktijk.
Voor het mondeling examen maak je drie opnames van vijf minuten van je (counseling)werk. Tijdens het mondeling examen word je hierover bevraagd. Het examen is in het Engels, maar je mag gerust een tolk meenemen.
Wij bieden begeleiding en supervisie individueel aan en in een kleine groep.  In de supervisie werk je aan je kennis en vaardigheden in je werk als begeleider, het maken van je schriftelijk examen en je voorbereiding op je mondeling examen.

Een flink studietraject, waarom?

TA lijkt ogenschijnlijk simpel maar kent veel diepgang. Het voordeel van een langer studietraject is dat je je de concepten steeds meer eigen maakt en sneller ziet wanneer iemand bijvoorbeeld vanuit zijn script reageert of je uitnodigt tot Spel.
In dit supervisie traject krijg je over een langere periode feedback op je werk, waardoor je steeds preciezer kunt zien en benoemen wat er gebeurt in je contact met anderen. Je leert bewust keuzes te maken in je reacties daarop. Een prachtige weg naar verdere professionalisering.
Ook het examen geeft je een stevige push in je professionele ontwikkeling. Het is als een vlinder die uit zijn cocon kruipt: het vraagt een flinke inspanning, maar als je erdoor heen bent geeft het je een flinke dosis zelfvertrouwen in je werk en je leven.

Werkwijze

De begeleiding en supervisie voor het gecertificeerde Transactionele Analyse examen is een traject dat je individueel of in een kleine groep kan volgen. Het is maatwerk: in overleg met de opleider/supervisor van Corael maak je een plan voor het compleet maken van je opleiding en beschrijf je wat je nodig hebt in de begeleiding naar je examen.

Tijdsinvestering en kosten

De tijdsbesteding en kosten voor dit supervisietraject zijn afhankelijk van je reeds opgedane werk- en leerervaringen. In een kosteloos kennismakingsgesprek kan de opleider je daar een globale inschatting van geven.

Certificering in Transactionele Analyse

Je werkt in dit supervisietraject naar het internationaal erkend Transactionele Analyse-examen. Dit examen wordt georganiseerd door de European Association of Transactional Analysis (EATA) en de International Association of Transactional Analyses (ITAA). Het examen wordt meerdere keren per jaar georganiseerd op verschillende plekken in Europa en de rest van de wereld.

Toelatingscriteria en intake

De supervisie is een vervolg op de onderstaande opleidingen van Corael Opleidingen:

  • Basisopleiding Persoonlijke Ontwikkeling en Professionele Communicatie of de Practitioneropleiding Transactionele Analyse

en de masteropleidingen:

  • Transactionele Analyse en
  • Counseling en Coaching

De supervisie is ook toegankelijk voor wie vergelijkbare opleidingen in Transactionele Analyse elders heeft gevolgd.

Supervisoren

De supervisie in het werkveld counseling wordt gegeven door Piet van Haaster, MSc TSTA(C) of Elly Voorend, TSTA(C).
De supervisie in het werkveld organisaties door Tin Vanderhoeven PTSTA(O).
Supervisie in het werkveld psychotherapie wordt gegeven door Karen Bruyn PTSTA(P)

Data

De data voor supervisie en/of training worden in onderling overleg afgesproken.

Brochure

Brochure van deze supervisie begeleiding downloaden (in pdf)? 

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.