Waarom Corael Opleidingen?

Zeven redenen waarom mensen voor een opleiding bij Corael kiezen. We hebben ze op een rijtje gezet:

 1. We maken het onbewuste bewust. Exact de kern raken, wat onderliggend speelt in de communicatie.
 2. We werken ervaringsgericht, in het directe contact met de ander. Precies waar het om gaat: van binnenuit werken en veranderen.
 3. Onze opleidingen zijn veelzijdig en praktisch toepasbaar, zowel privé als in werksituaties: Je bent collega, manager, begeleider, partner, vader, moeder, kind, … en in al deze rollen kom je jezelf tegen.
 4. Wij werken met een combinatie van psychologische stromingen. Deze combinatie is zeer doeltreffend én uniek in Nederland.
 5. Persoonlijke ontmoeting en aandacht kenmerkt onze wijze van werken: eenvoudig in de ontmoeting en aandacht waar nodig. Ondersteund door het warme, eigen karakter van ons opleidingscentrum.
 6. Mensen ervaren onze professionaliteit: al onze trainers hebben zeer veel ervaring en opleiding en ieder weet op zijn eigen wijze de snaar te raken.
 7. Onze opleidingen worden gegeven op HBO niveau en zijn toegankelijk voor mensen met minimaal MBO/HBO werk-en denkniveau.

Doel, wat bereik ik ermee?


Na onze tweejarige opleiding `Persoonlijke Ontwikkeling en Professionele Communicatie` ben je als mens veranderd: je bent bewuster, authentieker en effectiever.
Je hebt geleerd te reageren vanuit je kern in plaats van op verwachtingen van anderen.
Je hebt jezelf en anderen diepgaand leren kennen, handvatten gekregen om jezelf te sturen en anderen doelgericht te begeleiden of leiding te geven.
Kortom, je gaat gewoon lekkerder in je vel zitten, waardoor je prettiger omgaat met je collega`s, manager, medewerkers, partner, kinderen en anderen in je omgeving. Je relaties worden rijker en plezieriger.

Ethiek en klachtenreglement


De trainers van Corael Opleidingen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse. Zij werken conform de ethische code en klachtenregeling van de Europese Associatie voor Transactionele Analyse (EATA). Deze code is te raadplegen op de site van de NVTA:

NVTA ethische code en klachtenregeling

Elly Voorend en Piet van Haaster zijn beide aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
Elly Voorend valt als Registertherapeut ook onder het Tuchtrecht van de TCZ.

 

 

 


Onze opleidingen zijn erkend door:

 • erkend door NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP)
 • erkend door EATA (European Association of Transactional Analysis)
 • erkend door ITAA (International Transactional Analyses Association)
 • erkend door de LVPW (Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden)
 • en door diverse beroepsverenigingen (zie onder menu studiepunten).


Corael Opleidingen is aangesloten bij:

 • Lid van de NVTA (Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse)
 • Lid van EATA (European Association of Transactional Analysis)
 • Lid van ITAA (International Transactional Analyses Association)
 • Lid van de Stichting PEP (Platform Enneagram Professionals)
 • Lid van de IEA (International Enneagram Association)


Studiepunten en deskundigheidsbevordering


Veel mensen volgen bij Corael een opleiding voor hun deskundigheidsbevordering. Mensen kunnen voor onze opleidingen een aanvraag doen voor studiepunten bij verschillende beroepsverenigingen. Onder andere bij:

 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • Registerplein
 • Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)
 • Nederlands Mediation Instituut (NMI)
 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Koninklijk Actuarieel Genootschap

Geaccrediteerde studiepunten staan vermeld bij de betreffende opleiding of training.

Toelichting bij NOBCO

Cursisten kunnen zich aanmelden bij de NOBCO voor een periode van twee jaar. Binnen twee jaar is het nodig een individuele accreditatieaanvraag in te dienen. Er zijn vier niveaus waarop ingestapt kan worden, te weten Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. Elk niveau heeft specifieke toelatingseisen zoals PE-punten en aantoonbare ervaring/cliëntcontacturen . Zie hiervoor de website van de NOBCO.
Voor onze opleidingen geldt:

De basisopleiding:
Persoonlijke ontwikkeling & Professionele communicatie heeft 32 PE-punten toegekend gekregen voor de twee jaar die de opleiding duurt. Dat betekent dat er 16 PE-punten per jaar worden toegekend. Om je accreditatie aan te vragen heb je minimaal 16 PE-punten nodig in het jaar voorafgaand aan je aanvraag.
De practitioneropleiding Transactionele Analyse heeft 8 PE punten toegekend gekregen.

De vervolgopleidingen:
De masteropleiding Counseling en coaching|Enneagram en TA heeft 32 PE-punten toegekend gekregen.
De Masteropleiding Transactionele Analyse heeft ook 32 PE-punten toegekend gekregen. Beide opleidingen bieden de mogelijkheid in te stappen op de eerste drie niveaus.
Je kunt door middel van het volgen van trainingen, seminars e.d. je PE-punten extra aanvullen om op een ander niveau in te stappen.


Vergoeding door zorgverzekeraars

Vergoeding door zorgverzekeraars via lidmaatschap LVPW

De combinatie van de tweejarige opleiding Persoonlijke Ontwikkeling en Professionele Comunicatie en de eenjarige Masteropleiding Counseling en Coaching van Corael Opleidingen zijn geaccrediteerd als psychosociale vervolgopleiding door de LVPW. Dit betekent dat je begeleidingswerk (gedeeltelijk) vergoed kan worden via ziektekosten verzekeraars als je: als vooropleiding een diploma HBO Bachelor MWD, of SPH, of Toegepaste Psychologie (mits je een minor GGZ-agoog hebt gevolgd) of een bewijs van een andere opleiding psychopathologie hebt en je één of meerdere verdiepende cursussen op het gebied van psychosociale begeleiding en/of therapeutische gespreksvoering hebt gevolgd, op post HBO-niveau.
Voor andere vooropleidingen kun je bij de LVPW een validatie aanvragen om deze te laten toetsen.

Een andere mogelijkheid om aan de opleidingseisen te voldoen is het behalen van een EVC-certificaat waaruit blijkt dat je over dezelfde competenties op HBO-bachelorniveau MWD, of SPH beschikt.
Meer informatie vindt je op www.lvpw.nl

Vergoeding door zorgverzekeraars via lidmaatschap VIT

Je kunt je ook met bovengenoemde opleidingen aansluiten bij de Vereniging Integrale Therapie (VIT). Met enkele aanvullende workshops komen jouw clienten in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding via de ziektekostenverzekeraars van jouw begeleidingswerk. Meer informatie vind je op www.vit-therapeuten.nl

Vergoeding individuele begeleiding:psychosociaal consult

lvpw-logoDe trainers van Corael zijn geregistreerd als erkend psychosociaal therapeut en psychosociaal trainer door de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). De individuele begeleiding van sommige trainers kan in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding door een groot aantal ziektekostenverzekeraars. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons secretariaat. Telefoon 030-2200355

RBCZ register

RBCZ-logo-def-2013-hoog-LCElly Voorend van Corael Opleidingen is in het RBCZ-register als Registertherapeut BNG ingeschreven.
Neem, voor meer informatie, contact op met ons secretariaat. Telefoon 030-2200355


Aantrekkelijk fiscaal voordeel opleidingskosten


De kosten voor de opleidingen bij Corael zijn fiscaal aftrekbaar, zoals het lesgeld en de aanschaf van studieboeken en vakliteratuur. Mits de opleiding waarde toevoegt aan je (toekomstige) beroep. Voor particulieren geldt een drempel van 500 EUR. Als je een eigen bedrijf hebt, vervalt de drempel en kun je het volledige bedrag als kosten aftrekken. Dit betekent dat je afhankelijk van je inkomen minimaal 1/3 deel van de kosten kunt terugkrijgen. 


Interessant? Deel