Frequently Asked Questions

Wij gebruiken het Enneagram als persoonlijkheidstypologie. Het enneagram geeft een exact en diepgaand inzicht in onze persoonlijkheid en motivaties van ons gedrag. Het geeft direct het totaalbeeld van onze persoonlijkheidsstructuur en is daarmee een krachtig hulpmiddel om effectief aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken.

Jezelf op diep niveau (verder) ontwikkelen vraagt tijd. Door gedurende twee jaar regelmatig de blik op jezelf en je werkveld te werpen beklijven ervaringen en ontwikkelingen veel meer. Een langere periode aan je eigen ontwikkeling werken, geeft fundamentele veranderingen. Je hebt meer tijd en mogelijkheden om dat wat je leert ook toe te passen in je werk en leven en daarop feedback te krijgen. Hierdoor creëer je voor jezelf een zeer effectieve groei in je persoonlijk en professioneel leven.

Mensen die deze opleiding volgen hebben zeer verschillende achtergronden. Voorbeelden van de functies van deelnemers aan deze opleiding zijn onder andere:
Adviseurs Personeel en Organisatie, docenten, consultants, verpleegkundigen, teamleiders, ouderenwerkers, coaches, trainers, organisatieadviseurs, bouwkundigen, directeuren, ict-ers, zelfstandig ondernemers, consulenten, kappers, fysiotherapeuten, juristen en mensen zonder werk of zoekende zijn naar een nieuwe baan. Kortom iedereen die belangstelling heeft om zijn eigen communicatie te onderzoeken en zich persoonlijk en professioneel verder wil ontwikkelen.

Om deel te nemen aan de Masteropleiding Counseling en coaching heb je als vooropleiding onze tweejarige opleiding nodig of een gelijkwaardige opleiding elders.
Heb je niet de tweejarige opleiding bij Corael of een gelijkwaardige opleiding dan kun je deelnemen als je voldoende aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan en basiskennis hebt van het Enneagram en de Transactionele Analyse.
Omdat we in de Masteropleiding Counseling en coaching direct de diepte in gaan is het van belang dat je zelf een voldoende basis hebt op bovenstaande gebieden. Alleen dan bied je jezelf een optimaal leertraject. In een kennismakingsgesprek bespreken we of je voldoende vooropleiding of ontwikkeling hebt om deel te kunnen nemen. Mocht je kennis van het Enneagram of Transactionele Analyse missen is het mogelijk dit vooraf aan te vullen met een of twee losse trainingen.

We krijgen regelmatig vragen over onze vervolgopleidingen. We hebben er twee: de Masteropleiding Counseling en Coaching en de Masteropleiding Transactionele Analyse. Wat is nu het verschil tussen deze twee?

Om te beginnen zijn deze vervolgopleidingen voor mensen die de tweejarige opleiding hebben gevolgd of een vergelijkbare opleiding elders. Als vergelijkbare opleiding zien we een of meerdere opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die je bij andere instituten hebt gevolgd. Bijvoorbeeld een NLP practitioner of masteropleiding of opleidingen op het gebied van Familieopstellingen, loopbaancoaching, enz.. Het gaat om opleidingen waarin je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling (script) hebt gewerkt waardoor je gewend bent om op jezelf te reflecteren in een groep.

In een vrijblijvend telefonisch, online of fysiek gesprek onderzoeken we samen wat je hebt gedaan en wat jouw wensen en mogelijkheden zijn.
Soms kan je zo meedoen, soms moet je nog een of enkele aanvullende trainingen volgen om een goede aansluiting te krijgen met de groep. Hiermee kan je het maximale uit jouw opleiding halen.

Verschil Masteropleiding Counseling en Coaching & Masteropleiding Transactionele Analyse

In de Masteropleiding Counseling en Coaching leer je het vak van counselor/coach. De focus ligt op coachen en TA theorieën hierover. Daarnaast behandelen we uitgebreid de negen enneagramtypen en hoe je in coaching hiermee kunt werken. Het gaat dan om kernissues en typespecifieke interventies in coaching.
We gebruiken in deze opleiding veel TA taal, maar behandelen niet veel TA theorieën.
Dat maakt dat je bekend moet zijn met TA en dus minimaal de tweedaagse introductie TA 101 moet hebben gedaan.
Omdat we in deze opleiding direct de diepte in gaan met het enneagram, is er geen ruimte voor de deelnemers om uit te zoeken in welk type ze zichzelf herkennen. Dus is het van belang dat je je eigen type kent en je typespecifieke enneagramscript hebt onderzocht en daarop kunt reflecteren.

In de Masteropleiding Transactionele Analyse behandelden we veel TA theorieën en oefen je daarmee. Veel theorieën uit de basisopleidingen komen terug maar dan een stuk uitgebreider. Omdat we ook veel oefeningen aanbieden wordt dit door mensen ervaren als een vervolg op hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook op hun professionele ontwikkeling.

Wie volgen de vervolgopleidingen?

Dat is een brede doelgroep. De Masteropleiding counseling en coaching wordt gevolgd door begeleiders, mensen die het begeleidingswerk willen gaan doen, maar ook mensen die de opleiding doen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling of omdat ze het enneagram diepgaander willen leren kennen.

De Masteropleiding Transactionele Analyse wordt gevolgd door mensen die begeleidingswerk doen of zich daarin willen ontwikkelen, maar ook door mensen die met mensen werken in allerlei rollen en beter willen begrijpen wat er in communicatie gebeurt.

Meer weten?

Wil je meer weten, maak gerust vrijblijvend een (telefonische) afspraak met een van de trainers voor meer informatie of om je vragen te bespreken.

Na (of voor) je aanmelding hebben we altijd een kennismakingsgesprek. In dit gesprek maak je kennis met een Elly Voorend of Piet van Haaster en bespreken we elkaars verwachtingen. Onze ervaring leert dat je daarmee goed voorbereid met de opleiding kunt starten.

Je hebt geen baan nodig om de opleiding te volgen. Sommige mensen volgen de opleiding als ondersteuning bij het vinden van nieuw werk of de start in een nieuwe baan.

Ja, dat kan. Persoonlijke ontwikkeling is de rode draad in het opleidingsprogramma van de opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie.

In onze visie kun je je niet echt professioneel ontwikkelen als je niet bereid bent om je ook persoonlijk te ontwikkelen. De opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie biedt een stevige basis voor mensen die zich professioneel willen ontwikkelen én bereid zijn om daarin ook zichzelf te onderzoeken.

De tweejarige opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie biedt een stevige basis om begeleidingswerk te doen. Afhankelijk van je vooropleiding kun je daarna coaching- of begeleidingswerk doen. Wij adviseren altijd de (vervolg) Masteropleiding counseling en coaching te volgen waarmee je een uitstekende basis hebt om als coach of counselor  te werken.

Als manager werk je intensief met mensen. Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor managers die effectiever en makkelijker willen communiceren met mensen.

Bij de beschrijving van de opleiding of training van je keuze is vermeld wie deze geeft.

De trainingsdagen voor de volgende opleidingen zijn:

  • De tweejarige opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie bestaat uit 16 blokken van twee dagen verspreid over twee jaar en vier Enneagrampanelavonden. Dat zijn  acht blokken van twee dagen per jaar. Elke jaar zijn er ook twee dagdelen supervisie met je intervisiegroep.
    In de periode van ongeveer september tot en met juni is dat twee dagen per maand.
  • De Masteropleiding Counseling en coaching bestaat uit 8 blokken van 2 dagen verspreid over een jaar.
  • De Masteropleiding  Transactionele Analyse bestaat uit 8 blokken van 2 dagen verspreid over een jaar.

De minimale tijdsbesteding voor de opleiding bestaat uit:

  • Gemiddeld 2 lesdagen per maand in de periode van september tot en met juni.
  • Een avond per maand intervisie
  • Een avond per maand leeswerk (literatuur) en
  • Een keer per half jaar een dagdeel supervisie (alleen bij de opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie)

Na afloop van de tweejarige opleiding krijg je het Corael certificaat. Tevens ontvang je apart het NLP practitionerscertificaat. Dit certificaat is erkend door de NVNLP
Na afloop van alle overige opleidingen ontvang je ook het Corael certificaat. Alle TA lesuren zijn erkend door de ITAA en de EATA.

Na afloop van een training krijg je een bewijs van deelname.

De groepsgrootte varieert van 10-18 personen.

De cursussen worden in ons eigen opleidingscentrum in De Bilt gehouden. Ons centrum is er speciaal op ingericht om je in alle rust te kunnen laten deelnemen aan de opleiding. Zo werken we altijd met één groep tegelijkertijd zodat je tijdens het werk of in de pauzes niet afgeleid wordt door andere groepen.

De kosten betreffen het bedrag per jaar. Deze kosten zijn inclusief lunches en documentatie en exclusief de kosten voor de literatuur.

Je kunt je aanmelden bij ons secretariaat. Het liefst via onze website, dan hebben we gelijk alle informatie van je die we nodig hebben om je inschrijving te kunnen bevestigen.

Gespreid betalen is mogelijk. Je kunt de kosten in meerdere termijnen betalen. Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met ons secretariaat. We vragen je dan wel om een automatische machtiging te ondertekenen. De kosten voor gespreide betaling bedragen €50,- per jaar.

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.