Hoe voorkom je ruzie?

16 oktober 2019

Wat maakt dat we soms met een ander in een patroon terechtkomen wat irritatie of wrevel oproept? De dramadriehoek geeft antwoord.

Een voorbeeld: Peter en Annie zijn twee collega’s die op kantoor bij elkaar op de kamer zitten. Annie werkt achter de computer en merkt dat de computer vastloopt. Annie: ‘hé verdorie, ik zit vast!’. Zonder verdere informatie af te wachten springt Peter op, schuift Annie opzij en lost haar probleem op. Annie is blij en Peter trots dat hij haar kan helpen. Even later is de computer van Annie weer vastgelopen. Peter springt weer op en hetzelfde herhaalt zich. Dan als Annie’s computer voor de 3e keer vastloopt, reageert Peter geërgerd: ‘Waarom los je je eigen problemen niet op!’ Waarop Annie ook geërgerd reageert: ‘ja, maar jij vertelt me niet hoe ik dat kan doen!’

Peter en Annie zijn in een psychologisch Spel terecht gekomen. Annie neemt geen verantwoordelijkheid om haar eigen probleem op te lossen en zegt alleen. ’ik zit vast!’ Peter vraagt haar niet of ze hulp nodig heeft, maar lost het probleem onmiddellijk op. Gezien vanuit de dramadriehoek stelt Annie zich op als Slachtoffer en Peter als haar Redder. Dat gaat een paar keer heen en weer. Waarna Peter zich begint te ergeren dat Annie niet haar eigen problemen kan oplossen. Hij wordt Aanklager en verwijt haar (‘waarom los je je eigen probleem niet op!’). Annie accepteert dat niet en wordt ook Aanklager naar Peter (‘Jij legt niet uit hoe!’). Zo ontstaat ruzie…

Dit onderwerp uit de Transactionele Analyse geeft inzicht in communicatiepatronen en hoe je daar op een gelijkwaardige manier beter mee om kan gaan. We behandelen dit in onderstaande opleiding.