Veranderen is een keuze!

4 april 2015

‘Veranderingen, vooral als ze ingrijpend zijn, brengen ons uit balans. De mens probeert altijd het evenwicht te herstellen door terug te keren naar het basisgevoel van voorheen. Of het nu om positieve ervaringen gaat of om nare gebeurtenissen’ (M. Vermeulen, Volkskrant 29 maart 2015).

Merkwaardig toch, die neiging om vast te houden aan negatieve (basis)gevoelens terwijl het positieve voorhanden is? Deze neiging heeft te maken met onze gehechtheid aan dat wat vertrouwd is. Als we als kind veel geprezen zijn of op onze kop hebben gekregen, dan zijn we later geneigd diezelfde ervaring weer op te zoeken. Het gaf ons toen een bepaalde aandacht en erkenning en onbewust blijven we dit herhalen.

Als kind hebben we onze ervaringen (positief en negatief) opgeslagen in ons lichaam en brein. Het kind neemt vervolgens onbewust een besluit hoe het zich gaat gedragen, denken en voelen om te overleven, bijvoorbeeld: ‘ik zal altijd lief zijn, anders krijgen papa en mama ruzie’. Tegelijkertijd worden in dit proces in het brein neurologische verbindingen ‘aangelegd’. Bepaalde neurologische paden waarlangs we denken, voelen en doen. Hoe vaker het kind op een bepaalde manier denkt en voelt, des te meer raakt dat ingesleten. Dit is wat we kennen en vertrouwd is, ons basisgevoel. Nieuw gedrag, een andere manier van denken en voelen wordt hierdoor steeds moeilijker. Vergelijk het met een oude langspeelplaat die steeds dezelfde melodie laat horen als de naald in dezelfde groef blijft hangen. Ons ‘anders‘ voelen dan we gewend zijn haalt ons uit onze comfortzone en brengt het risico met zich mee dat we niet gezien worden zoals we gewend zijn. Nieuw gedrag en dus nieuwe ervaringen worden hiermee niet uitgedaagd. Het blijven hangen in dezelfde ‘groef’ is aantrekkelijk.

Met andere woorden, wij mensen herhalen hetzelfde patroon totdat nieuwe ervaringen ingesleten zijn. Totdat nieuwe gedachten, gevoelens en gedragingen ‘vertrouwd’ worden en we niet meer hoeven terug te keren naar oude (negatieve) ervaringen. Soms een hele klus, maar… mogelijk!

Wat is hiervoor nodig? … een nieuw besluit!