Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Leven en werken vanuit autonomie: Enneagram-, Transactionele Analyse- en NLP-practitioner voor persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Wil je op een praktische en heldere manier jezelf en anderen beter leren kennen en/of mensen effectiever leren begeleiden, adviseren en ondersteunen? Dan is deze opleiding in persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie iets voor jou.

Deze erkende opleiding in persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. In twee jaar word je opgeleid tot Enneagram, TA- en NLP- practitioner en leer je de basis van familieopstellingen kennen.

Het beste wordt aangeboden uit drie belangrijke stromingen die elk op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen benadert. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen. Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken. 

Brochure downloaden van deze opleiding in persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie?

Meer informatie vind je in bijgaande brochure:

Doel en resultaat opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Het doel van de tweejarige opleiding `Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie` is autonomie ontwikkeling én dit te stimuleren bij anderen.
Tijdens deze opleiding maak je wezenlijke veranderingen door en ga je anders in het leven staan. In dit bijzondere proces leer je jezelf diepgaand kennen, voorbij je blinde vlekken. Je gaat jezelf en anderen écht begrijpen, omdat je drijfveren, levenspatronen en onderstromen in de communicatie leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert veranderen. Hierdoor blijf je dicht bij jezelf en je eigen autonomie. Het samenwerken- en leven wordt begrijpelijker en eenvoudiger.
Daarnaast krijg je handige tools aangereikt om mensen professioneel te begeleiden of effectiever aan te sturen. Je leert over de psychologie van mensen waardoor je preciezer kan intunen op ieder mens afzonderlijk en begrijpen waarom ieder doet wat hij doet. Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander, wat je tegenhoudt om iemand aan te spreken of feedback te geven of waardoor iets wat jij initieert weerstand oproept. Kortom, een praktische, zeer complete opleiding waarin je veel inzicht in jezelf krijgt, je leert beter samen te werken, te begeleiden en problemen op te lossen. Je maakt een flinke sprong in je persoonlijke én professionele ontwikkeling.

Competenties

In deze opleiding ontwikkel je jezelf verder in de volgende competenties (op alfabetische volgorde): Aanpassingsvermogen, aanspreken op gedrag, assertiviteit, afstand bewaren, analytisch vermogen, betrokkenheid, coachen, collegialiteit, confronteren, doelen stellen, doorvragen, empathie, flexibiliteit, feedback geven, feedback ontvangen, gespreksvaardigheid, individugericht leiderschap,

interpersoonlijke sensitiviteit, impact hebben, inlevingsvermogen, luisteren, mensgericht leiderschap, motiveren, mensenkennis, onafhankelijkheid, ontwikkelen van medewerkers, overtuigingskracht, observeren, samenwerken, sensitiviteit, sociabiliteit, verantwoordelijk, zelfkennis, zelfontwikkeling, zelfsturing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfmanagement.

Werkwijze in de opleiding persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Professionele communicatie gaat gepaard met persoonlijke ontwikkeling. Dit is niet los te koppelen. Om die reden wordt van deelnemers verwacht dat zij bereid zijn hun eigen functioneren en de effecten daarvan op de omgeving te onderzoeken en ter discussie te stellen. Persoonlijke ontmoeting en persoonlijke aandacht kenmerken dan ook de werkwijze van deze opleiding.
Theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, gerelateerd aan persoonlijke inbreng en vragen van deelnemers. Met behulp van gevarieerde werkvormen worden deelnemers tot activiteiten uitgenodigd. Deze ervaringsgerichte manier van werken is ondersteunend bij zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Wat breng jij bijvoorbeeld als persoon mee en hoe reageert jouw omgeving, collega, medewerker, leidinggevende of cliënt op jou?
Met iedere deelnemer maken we een leercontract. Hierin spreken we af welke doelen je wilt realiseren tijdens de opleiding.

Inhoud

We gaan in op persoonlijke ontwikkeling en begeleidingsaspecten (professionele communicatie). De theoretische inzichten en werkprincipes van het Enneagram, TA en NLP komen in beide jaren aan de orde. Familieopstellingen en zijnsgeoriënteerd werk (Almaas) zijn hierin ondersteunend. Gedurende de opleiding krijg je oefeningen aangereikt die direct toepasbaar zijn in je in je persoonlijk leven en begeleidingswerk. De volgende onderwerpen en thema`s worden onder meer behandeld: communicatieprincipes, psychologische Spelen, belemmerende overtuigingen, persoonlijkheidsstructuren, patronen & valkuilen, denken, voelen & handelen, ontwikkelingspsychologie, overdracht & tegenoverdracht, projectie & intuïtie, aanwezigheid & contact, vrijheid & autonomie, doelgerichte begeleidingsgesprekken, verborgen contracten, parallelle processen en het Enneagram type-interview.Een uitgebreid overzicht is in de brochure opgenomen die je op deze site kan downloaden.

E-learning

De opleiding kan naar keuze worden ondersteund met een e-learning waarin de belangrijkste begrippen uit de Transactionele Analyse aan de hand van videomateriaal worden uitgelegd.

Intervisie

Om de ervaringen tijdens de opleiding te integreren zijn momenten van reflectie en oefening noodzakelijk. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat zij tussen de cursusblokken deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Supervisie

Tweemaal per jaar zijn er supervisiebijeenkomsten. Onder begeleiding van de supervisor werken de individuele deelnemers van de intervisiegroepen aan persoonlijke leerdoelen. Elke intervisiegroep krijgt twee dagdelen per jaar supervisie.

Tijdsinvestering

Een jaargang beslaat 32 dagdelen contact, 2 supervisiebijeenkomsten van elk een dagdeel en tussen ieder blok een intervisiebijeenkomst. In het eerste jaar is tevens (zonder extra kosten) de deelname aan een serie van 4 panelavonden onderdeel van het programma.
De totale studiebelasting voor de lessen, intervisie, supervisie, huiswerk en deelname aan de panelavonden over de gehele duur van de opleiding (twee jaar) bedraagt 326 uur.

Certificering

Het laatste blok van de tweejarige opleiding wordt afgesloten met een onderdeel waarin de deelnemers hun leerervaringen gestalte geven. Wanneer alle blokken zijn gevolgd en het afsluitende onderdeel voldoende is gehonoreerd, ontvang je het Enneagram/TA practitionerscertificaat, het Transactionele Analyse 101 certificaat én het door de NVNLP erkende NLP practitionerscertificaat.

De opleidingsuren van deze opleiding zijn erkend door de International Transactional Analysis Asssociation (ITAA) en de European Association for Transactional Analysis (EATA). Voor de opleiding krijg je 128 uur aan erkende TA opleidingsuren. Deze uren kunnen meetellen voor het internationale ‘Certified Transactional Analyst’ (CTA)-examen.

Toelating

Je kunt deelnemen aan de opleiding indien je bereid bent jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Voorafgaand aan de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats. Je maakt dan kennis met een van de trainers, we bespreken je ervaringen en verwachtingen en gaan na of de opleiding bij je past.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door:
– NOBCO met 128 PE punten
– LVPW met 150 PE punten
– Registerplein met 292 PE punten
– Register Vak therapie met 75 punten
– Schoolleidersregister PO met 100 punten
– EATA/ITAA met 128 lesuren en 6 supervisie-uren door een gecertificeerde TA trainer (PTSTA).

Kosten

De investering per jaargang is EUR 3.750,– inclusief documentatiemap, koffie/thee, lunches en een diner in het eerste en laatste blok. Bij inschrijving vóór de onderstaand aangegeven datum krijg je 5% vroegboekkorting op kosten voor het eerste cursusjaar.
Bij de kosten zijn tevens inbegrepen de kosten voor een serie van 4 Enneagramavonden. De genoemde kosten zijn exclusief de kosten voor de benodigde literatuur. De kosten hiervoor ramen wij op circa: EUR 260,-. De optionele kosten voor de e-learning bedragen € 110,-. De kosten voor eventuele aanvullende individuele begeleiding zijn niet inbegrepen. Dit is niet verplicht.

Startdata

Bekijk agenda
Startdatum
20/09/2024
Data / Bijzonderheden:

Vrijdag/zaterdaggroep
Blok 1: 20 en 21 september 2024
Blok 2: 18 en 19 oktober 2024
Blok 3: 22 en 23 november 2024
Supervisie: 6 december 2024
Enneagramavond: 13 januari 2025 (type 2 en 4)
Blok 4: 17 en 18 januari 2025
Enneagramavond: 10 februari 2025 (type 1 en 7)
Blok 5: 14 en 15 februari 2025
Enneagramavond: 3 maart 2025 (type 5 en 8)
Enneagramavond: 10 maart 2025 (type 3, 6 en 9)
Blok 6: 28 en 29 maart 2025
Supervisie 11 april 2025
Blok 7: 16 en 17 mei 2025
Blok 8: 13 en 14 juni 2025


Extra informatie:

Bij inschrijving vóór 1 juli 2024 krijg je 5% vroegboekkorting op de kosten van het eerste cursusjaar.
Data tweede jaar worden in het najaar van de start van de opleiding bekend gemaakt.
Prijs:

3750,- per jaar

Startdatum
20/11/2024
Data / Bijzonderheden:

Doordeweekse dagen groep:
Blok 1: 20 en 21 november 2024
Blok 2: 16 en 17 december 2024
Enneagramavond: 13 januari 2025 (type 2 en 4)
Blok 3: 20 en 21 januari 2025
Supervisie: 31 januari 2025
Enneagramavond: 10 februari 2025 (type 1 en 7)
Enneagramavond: 3 maart 2025 (type 5 en 8)
Blok 4: 5 en 6 maart 2025
Enneagramavond: 10 maart 2025 (type 3, 6 en 9)
Blok 5: 2 en 3 april 2025
Blok 6: 7 en 8 mei 2025
Supervisie: 21 mei 2025
Blok 7: 10 en 11 juni 2025
Blok 8: 1 en 2 juli 2025


Extra informatie:

Bij inschrijving vóór 15 september 2024 krijg je 5% vroegboekkorting op de kosten voor het eerste jaar.
Prijs:

3750,- per jaar

Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.