Karen Bruyn

MSc PTSTA (P)

Persoonlijk verhaal

Karen (1957) werkt als TA opleider bij Corael opleidingen.
Vanaf 2011 heeft zij een eigen praktijk. Zij traint, coacht en begeleidt teams en individuele medewerkers die werkzaam zijn binnen (jeugd)hulpverlening.
Zij is gecertificeerd Transactioneel Analist in psychotherapie (PTSTA) en geeft individuele en systeemtherapie.

Zij is opgeleid als orthopedagoog en als outreachend gezinshulpverlener. Verder is zij geschoold in Gedragstherapie, Oplossingsgerichte Therapie en Systeembenadering met als specialisatie de Contextuele Therapie. Haar TA coaching en psychotherapie opleiding heeft zij gevolgd bij de TA academie en aangescherpt door middel van diverse seminars in het buitenland. Zij laat zich inspireren door de combinatie lichaamsgericht werk en TA. Zij volgt daartoe in het voorjaar 2018 de opleiding lichaamswerk en TA bij Linda Hoeben en beoefent Chikung en Salk’a. Momenteel is zij bezig met het internationaal TA examen voor Teacher en Supervisor in TA.

Karen is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Zij zingt in een band en een koor.

Geeft les in:

Mijlpaal 20 jaar Corael Opleidingen!
Kom ook op 7 september naar het grote Corael Feest[...]
Opleiding Transactionele Analyse practitioner
Basiskennis en -vaardigheden, 8 dagen[...]
Supervisieworkshop voor CTA’s onder contract
2 keer per jaar een tweedaagse supervisieworkshop ter voorbereiding op het CTA examen[...]
Onze trainingsgids 2024-2025

Wilt u onze trainingsgids 2024-2025 ontvangen? Onderstaand kan je hem direct downloaden.